Diskussion om halverad arbetslöshet inom S

Det socialdemokratiska förtroenderådet antog i dag en inriktning för partiets ekonomiska politik där partiet på sikt ska sätta upp mål för att få fler i arbete. En debatt gällde om partiet ska återinföra ett mål för halverad arbetslöshet.

– Jag vill inte att vi öppnar igen för att Moderaterna ska kunna anklaga oss för att pensionera bort arbetslösheten, sa riksdagsledamoten Ylva Johansson som tyckte att det var viktigare att ha ett mål för ökad sysselsättning.

– Arbetslösheten ska bekämpas genom att fler människor kommer i arbete. Det är det vi har politik för och det är där vi ska ta striden och vara tydliga.

Den socialdemokratiska regeringen som Ylva Johansson satt i fick kritik för att manipulera statistiken för att få fram så låg öppen arbetslöshet som möjligt. Ett mål för hur sysselsättningen ska öka kunde inte kritiseras på samma sätt. Men riksdagsledamoten Anders Karlsson vill ändå få med att partiet ska sikta på halverad arbetslöshet.

– Låt oss inte luras in i det borgerligheten säger att vi pensionerade ut de arbetslösa, vi måste se till att varje människa som vill ha ett jobb också ska få ett jobb.

– Det är vår förbannade skyldighet i det socialdemokratiska partiet.

Förtroenderådet avslog kravet på att halverad arbetslöshet ska skrivas in som ett möjligt mål. Men det enades ändå om att minskad arbetslöshet ska nämnas som ett av de möjliga målen för partiets framtida politik, vid sidan av ökad sysselsättning.

Förtroenderådet ställde sig också bakom att partiet i framtiden ska ha ett mål för hur mycket staten ska investera i exempelvis vägar och järnvägar, men lade också till att investeringar i exempelvis näten för it- och telefoni behöver öka.

På förtroenderådet märktes att ombuden hade ett behov av att uttrycka sitt stöd för partiledaren Håkan Juholt efter kritiken mot honom.

Riksdagsledamoten Peter Persson hänvisade till Hjalmar Branting, partiets första store ordförande. 

– Håll samman kamrater, så går det er väl, sa han från talarstolen.