S vill sätta upp nya mål för arbetslösheten

2:08 min

Socialdemokraterna vill ha två nya mål i statens budget - ett om sysselsättning och arbetslöshet, ett annat om investeringar. Hur målen ska se ut, ska konkretiseras senare.

Socialdemokraterna sa däremot nej till ett konkret mål om att halvera arbetslösheten på fem år.

Den ekonomiske talesmannen Tommy Waidelich säger att partiet inte vill låsa sig idag.

– Frågan är när det ska ske och det vill vi sätta oss ned och räkna ut, säger Tommy Waidelich.

Förmiddagens debatt blad de 120 ombuden på förtroenderådet handlade om partiets ekonomiska politik och var inte särskilt intensiv - kanske för att de konkreta besluten ska fattas senare.

Landsorganisationen har tidigare velat införa marginaler i statsbudgeten för att satsa pengar på sysselsättning, men fick nobben av regeringen när den var socialdemokratisk.

Nu är LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin glad över att förtroenderådet vill införa ett mål om arbetade timmar, arbetslöshet och sysselsättningsgrad i statsbudgeten.

– Jag tror att det är väldigt viktigt nu att vi säger att man ska ha mål för sysselsättningen och hur vi ska få ned arbetslösheten. Det tycker jag är det mest fundamentala, säger Wanja Lundby-Wedin.

Det andra målet om investeringar, med innebörden att en viss del av budgeten ska avsättas för infrastruktur, måste övervägas noga, säger Sven-Erik Österberg i partiets verkställande utskott.

– Det ju så att om man har en ambition om att man ska ha högre utgifter får man diskutera finansieringen och man måste vara beredd att prioritera. Att man har råd med det här i framtiden, säger Sven-Erik Österberg.

Förtroendedebatten om Socialdemokraterna och Håkan Juholt märktes genom att några ombud talade om behovet att hålla ihop och arbeta tillsammans.

En av dem var Lennart Holmlund, från Umeå.

I våras var han skeptisk till Håkan Juholt, men nu tror han att partiledaren kan ro upp partiet, men han har inte ensamt ansvar tycker Lennart Holmlund.

– Vi klarar oss inte om man inte rycker upp sig i storstäderna. Det är ju inte Juholts jobb utan den lokala organisationen som jag tror måste bli mycket vassare på flera orter, säger han.

Erica Ullberg, Stockholms län, vill, som många andra, tala mer politik.

Apropå Håkan Juholt säger hon att som man bäddar får man ligga, men tror att partiet kommer att repa sig.

– Jag tror att Håkan själv är väl medveten om vilket läge han har försatt sig själv och partiet och att han ska göra sitt bästa, som han själv uttrycker det, att det värsta nu är bakom oss och att vi kan blicka framåt tillsammans. Det är något som vi verkligen behöver, säger Erica Ullberg.