Eurokrisen

Nytt ekonomiskt sparpaket i Italien

1:28 min

Italiens nya regering med premiärminister Mario Monti i spetsen beslutade i gårkväll om ett åtgärdspaket, som ska ge statskassan omkring 225 miljarder kronor. Förslagen kommer att läggas fram för parlamentet, som måste godkänna paketet.

Det handlar om skattehöjningar, höjd pensionsålder och nedskärningar. Det är åtgärder som vi hör att land efter land inom eurogruppen måste ta till för att komma tillrätta med de enorma skulderna.

Italienska kvinnors pensionsålder kommer, på sju års sikt, att ha stigit från 60 till 66 år i linje med hur det är för männen.

Intjäningsåren för full pension stiger från 40 till 41 eller 42 år och pensionen ska beräknas på alla inkomståren.

De som vill kan också jobba kvar upp till 70 år, enligt förslagen.

För att sänka de offentliga utgifterna föreslås att en rad tjänster på regional och mer lokal nivå dras in.

Lyxskatt på stora bilar, flotta båtar och flygplan och en höjd moms till 23 % är också vad Monti-regeringen vill se.

Skattefusket är utbrett i Italien. Därför föreslås att betalningar över cirka 10 000 kronor, 1 000 euro, inte ska kunna göras kontant. Kontanter lämnar inga spår efter sig, är förmodligen tanken.

Igår kväll tillkännagav den nya regeringen Monti att Italien är på väg in i recession. Det vill säga Italien har sedan en längre tid ingen tillväxt.

För att stimulera jobb och småföretag föreslår regeringen en sänkning av sociala avgifter för dem som anställer kvinnor och unga samt krediter för småföretag.

Fler detaljer i besparingspaketet blir känt senare i dag.