Äldre får allt mindre tid med hemtjänsten

1:44 min

De äldre som får hemtjänst får i genomsnitt mindre hemtjänsttid per person nu än för nio år sen, enligt siffror från Socialstyrelsen. Det samtidigt som vårdplatserna på äldreboendena har blivit färre.

Det är en allvarlig utveckling menar Gert Alaby, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

– Det finns anledning att vara orolig, och det har vi uttryckt under flera år tillbaka till regeringen. Man har dragit ned för mycket, i hemtjänsten och i det särskilda boendet i synnerhet. Risken är ju då att man inte får den hjälp som man behöver. Det gör att anhöriga får ta ett större ansvar.

På 80-talet och tjugo år framåt skars det ner kraftigt i hemtjänsten. Därefter drog man ner på äldreboendena, vilket innebar att fler personer fick hemtjänst igen.

Men antalet timmar i hemtjänsten som de äldre fick totalt ökade däremot inte i samma omfattning. Därför har varje person i genomsnitt ändå fått mindre hjälp från hemtjänsten.

En äldre person med hemtjänst fick förra året 1,5 timme mindre hemtjänst per vecka jämfört med 2001, vilket är en minskning med 18 procent. 

Forskaren Marta Shebehej menar att nedskärningarna inom äldreomsorgen inte kan kopplas till att hälsan blivit bättre hos de äldre över 80 år. Under de senaste åren har hon dock inte sett samma nedåtgående utveckling inom hemtjänsten som Socialstyrelsen gjort.

Gert Alaby på Socialstyrelsen menar att utvecklingen inom både hemtjänst och äldreboende är allvarlig och att kommunerna nu måste göra nåt åt saken.

- Kommunerna behöver analysera sin verksamhet och se om man lever upp till lagens intentioner och man måste framförallt planera sin äldremomsorg så man kan tillgodose alla de hjälpbehov som man har i kommunen, säger Gert Alaby.