Våldsamma dataspel gör inte barn aggressiva

1:57 min

Barn blir inte aggressiva av att spela våldsamma datorspel. Det framgår av en genomgång av all internationell forskning på området som Statens medieråd presenterade i dag.

Gunilla Sandström är mamma till en elvaårig pojke som spelar.

– Jag känner ju själv att jag inte gärna vill tillåta det, men om jag inte gör det så går de till någon annan och spelar, så det spelar ingen roll. Och så säger de ju att de är medvetna om att det här är bara spel mamma, det här är bara på skoj, men på något vis så tror jag man blir påverkad i alla fall.

Gunilla Sandström från Umeå är inte ensam om att ha ett kluvet förhållande till de våldsamma datorspelen som många barn kommer i kontakt med i dag. Över 90 procent av 9 till 16-åringarna spelar någon form av datorspel i dag. Även forskarna verkar de senaste åren ha kommit till helt olika slutsatser.

Ulf Dahlqvist, forskningsansvarig på Statens medieråd har gått igenom över 600 studier gjorda mellan åren 2000 och 2011. Och hans slutsats är att barn i gemen inte blir våldsamma av våldsamma dataspel. Även om det också finns studier som visar att bland dem som spelar extremt mycket, mår också fler psykiskt dåligt.

– Men det är fruktansvärt svårt att undersöka ett sådant här samband, vad är hönan och vad är ägget. Den slutsatsen man kan dra av all nästan forskning om spels påverkan är att det påverkar ganska lite. Det påverkar vårt språkbruk och våra referensmöjligheter, men just att det skulle resultera i några större beteendeförändringar finns ingen täckning för.

Det finns studier som visar att centrum i hjärnan som styr vår aggressivitet aktiveras när vi spelar spel som Mortal combat och Battlefield. Men det är också områden som aktiveras när vi tycker att något är spännande, poängterar Ulf Dahlqvist. Sambandet är mycket tydligare mellan dåliga familjeförhållanden och aggressivitet. Något som Gunilla Sandström gärna tar fasta på.

– Nej, jag tror att det snarare har att göra med vad man får med sig hemifrån, trygghet, har man det med sig så kanske man inte påverkas så mycket. Det tror jag inte, men vill tro att det är så.