seminariet

Hårt tryck bakom svängning

Det var det allt hårdare trycket från politiker och allmänhet i Uppsala som fick byggnadsnämnden att besluta att släppa ifrån sig ärendet om Seminarieparken.

Som Upplandsnytt berättade i morse kungjorde Moderaternas och Socialdemokraternas företrädare i byggnadsnämnden under helgen att de överlåter avgörandet i frågan till kommunfullmäktige. En av de politiker som krävt just det är Centerpartiets kommunalråd Stefan Hanna:

– Det är klokt att kommunstyrelsens arbetsutskott och byggnadsnämnden hörsammar Centerpartiets önskan om att få frågan avgjord i fullmäktige eftersom frågan, som vi ser det, är i strid med översiktsplanens intentioner. Det är av stor vikt och av principiell betydelse, säger Stefan Hanna.

Han säger till Upplandsnytt att han hoppas att en majoritet av fullmäktige ska hedra de tydliga folkhälso- och kulturvärden som är hotade om dagens förslag om exploatering godkännes.

Planerna på att bygga bostäder vid Seminarieparken har engagerat många, och ordföranden för byggnadsnämnden, moderaten Liv Hahne, säger att det var just det stora intresset som gjorde att byggnadsnämnden beslutade att släppa ifrån sig ärendet:

– Det är många som har önskat att debatten ska äga rum i fullmäktige, säger Liv Hahne.

Till dem som tidigare begärt att fullmäktige ska avgöra frågan hör också Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Miljöpartiets Robert Damberg, som sitter i byggnadsnämnden och är ersättare i fullmäktige, säger att MP nu kommer att ta kontakt med bland andra Socialdemokraterna för att försöka hitta en kompromiss.

– Vi kommer ta kontakt med både Socialdemokraterna och andra partier och försöka hitta en lösning som är bättre än den som är nu. Allra helst med så bred majoritet som möjligt, säger Robert Damberg, Miljöpartiet.