Klimatchef positiv trots stiltje i förhandlingarna

På FN:s klimatmöte i Durban talar i dag chefen för FN:s klimatpanel, Rajendra Pachauri. Hans budskap är att politikerna måste lyssna till vetenskapen och visa att de tar klimatfrågan på allvar. Ekots reporter på plats har träffat honom.

Det är inte mycket i klimatförhandlingarna som just nu visar på att klimathotet tas på det allvar som vetenskapen gör klart att vi borde. Den yvige vetenskapsmannen Rajendra Pachauri från Indien som sedan 2002 har lett klimatpanelens arbete med att ta fram vetenskapligt faktaunderlag om klimatförändringarna är besviken.

För honom är det enkelt. Vi vinner alla på att tackla klimathotet, säger Rajendra Pachauri.

– Vi lever alla på den här planeten och vi har ingenstans att fly. Så gör vi något för planeten så gör vi också något för oss själva, säger han när vi träffas.

Under mötets två veckor här i Durban har en rad olika forskningsrapporter presenterats som stödjer det som många av människorna som här på mötet vittnar om. Hur klimatförändringarna hotar deras liv och välbefinnande. Senast i raden av studier visar hur områden i bland annat Burkina Faso allt oftare har drabbats av svåra översvämningar.

Men trots stiltjen i förhandlingarna mellan länderna vägrar Rajendra Pachauri att tappa optimismen.

– Om alla människor blir medvetna om problemet och engagerar sig så kommer politikerna att följa efter, säger Rajendra Pachauri.