Ny stor ekopark invigd i länet idag

I dag inviger landshövding Sven Lindgren Ekopark Hornsö som ligger mellan Högsby och Nybro kommuner. Ekoparken blir en kvadratmil stor och därmed den största av de sex ekoparker som Sveaskog invigt hittills runt om i landet.

I Ekopark Hornsö kommer Sveaskog att öka andelen tallskog och lövskog med höga naturvärden. Nästan två tredjedelar av ekoparken används enbart för naturvård.

-Hornsö är ett av Europas viktigaste områden för bevarande av hotade insekter, säger Sveaskogs vd Gunnar Olofsson. Genom att utveckla Hornsö till ekopark vill vi öka den biologiska mångfalden.