Varför görs det så mycket polisfilm? Vi ställer Anna Serner mot väggen!

4:26 min

Hur går det till när Svenska Filminstitutet väljer ut filmer? Det finns några filmkonsulenter, berättar Filminstitutets VD Anna Serner. Kodjos grävande journalist-känselspröt känner av det mysteriska och frågar om det sitter några poliser och är konsulenter. Nej, är svaret dock.