Göteborg

Ny myndighet avbryter rekrytering

1:26 min

En mycket ansträngd ekonomi har fått ledningen för den nya Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg att avbryta pågående nyrekryteringar av ett tjugotal medarbetare.

Myndighetens kostnader har blivit 30 miljoner kronor högre än väntat, berättar generaldirektör Björn Risinger.

– Den ena är att vi har fått ta hand om avvecklingskostnader för Fiskeriverket och det var stora belopp och det blev också rätt stora kostnader för vårt forskningsfartyg som nu kommer att skrotas.

Var ni helt oförberedda på att ni får bära de extra kostnaderna?

--Jag har ju vetat om att vi kommer att ha en ganska ansträngt läge men att det var så ansträngt som jag nu vet det är en nyhet även för mig.

Att avbryta de pågående nyrekryteringarna var ledningens sätt att reagera på den ekonomiska överraskningen. Och för en gångs skull så får man stöd av de fackliga organisationerna.Så här säger Fredrik Larsson ordförande i SACO:s lokalförening på Havs och vattenmyndigheten.

– Finns det inte pengar så vill ju inte vi att det ska anställas massa folk som ska riskera att bli uppsagda under sin provanställning.det är det som skulle kunna sket om man fortsatte att köra vidare och anställa de här resterande tjugotalet personerna.

Hur drabbar anställningsstoppet era medlemmar?

– För våra medlemmar så innebär detta en fortsatt stress pga överbelastningen som i sin tur orsakas av bemanningsunderskottet.För de nu pausade nyrekryteringarna var ett väldigt hett efterlängtat tillskott.Men som sagt med givna förutsättningar så bedömer vi att anställningsstoppet kunde inte undvikas.