Örnsköldsvik

Närstående till äldre erbjuds samtal

1:14 min

Närstående kan uppleva det som frustrerande och stressande när en äldre person måste flyttas till särskilt boende - visar forskning. Nu ska närstående i Örnsköldsvik erbjudas samtal med sjuksköterskor för att få stöttning och beskriva hur de upplever situationen.

Karin Sundin, docent vid Umeå Universitet, håller i ett forskningsprojekt som ska titta närmare på hur sjuksköterskor kan stötta närstående

- Tidigare forskning har visat att familjemedlemmar som lever med en person som har ohälsa också mår dåligt, säger hon.

Det är ovanligt att anhöriga erbjuds samtal för att prata om hur de själva upplever hur det är att lämna en närstående på ett äldreboende. Karin Sundin kommer att hålla i en studie där tolv familjer ska få samtala med sjuksköterskor om just detta.

- Familjemedlemmar kan uppleva det som frustrerande och stressande när man inte längre orkar ge tillräckligt stöd till den äldre och den äldre måste då flytta till ett särskilt boende. Det kan förenas med dåligt samvete, stress och frustration, säger Karin Sundin.

Deltagarna kommer att få svara på ett antal frågor före och efter samtalen. De svaren och intervjuer med deltagarna kommer att ligga till grund för forskningen. Visar det sig att samtalen ger ett bra resultat kan samtalen komma att erbjudas på alla boenden i Örnsköldsvik.

- Den möjligheten kan erbjudas till alla familjer som känner ett behov av att samtala, säger Karin Sundin.