Malmö

Malmös psykakut kritiseras

1:01 min

På psykakuten i Malmö kan alla i väntrummet höra vad patienten i mottagningsluckan säger. Det är inte acceptabelt, konstaterar Socialstyrelsen efter en inspektion.

I augusti genomförde Socialstyrelsen inspektioner vid närmare hälften av landets akutmottagningar. I Skåne var det psykakuten i Malmö och akuten vid Skånes universitetssjukhus i Malmö som fick besök.

Syftet var att undersöka om patienter som kom till akutmottagningarna sommartid togs emot på ett patientsäkert sätt. Socialstyrelsen tittade speciellt på lokalerna, på kompetensen och hur sjukhusen själv kontrollerade sina bedömningar.

Psykakuten i Malmö får alltså kritik för att patienten som pratar med personalen i mottagningsluckan inte kan göra det ostört. Det måste mottagningen åtgärda. Dessutom anser Socialstyrelsen att det är anmärkningsvärt att det inte finns rutiner för att göra förnyade, regelbundna bedömningar och prioriteringar av patienterna. Det finns också ett frågetecken kring om all personal som mötte patienterna i somras hade tillräcklig kompetens.

Psykakuten ska också förbättra återkopplingen till personalen som gör bedömningarna.  Samma krav ställs på ledningen för vanliga akuten i Malmö, där det också saknas systematisk återkoppling. I övrigt har Socialstyrelsen inga större anmärkningar där.

Enligt rapporten upplevde den intervjuade personalen att sommaren var en av de bättre vad det gäller belastningen, och de tror själva att det är den mediala uppmärksamheten som fått färre patienter att söka sig till akuten.