Kulturarvslyftets pengar riskerar att frysas inne

1:40 min

Nästa år inleds regeringens stora satsning på digitalisering och upprustning av det svenska kulturarvet. 800 miljoner kronor ska under tre år ge personer med nedsatt arbetsförmåga jobb inom kultursektorn. Och redan 2012 ska projektet sysselsätta 1200 personer. Men den siffran kan bli svår att uppnå, visar en rundringning som DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation, har gjort. Istället riskerar dom avsatta pengarna att frysas inne. I går väcktes debatten i riksdagen.  

– Det känns liksom så himla hafsigt och slarvigt och utan medkänsla, säger Berit Högman (S), ordförande i kulturutskottet som skrev interpellationen.

Hon tycker att det har kommit för många varningar kring kulturarvslyftets första år. Bland annat DIKs enkätundersökning och kompletterande rundringning till muséer, länsmuséer och arkiv som hade få planer på att anställa inom regeringens satsning. Många av dem upplevde en osäkerhet kring hur projektet skulle se ut och bara ett hundratal jobb fanns i tanken bland de 55 tillfrågade instutionerna. Medan Kulturarvslyftet är tänkt att generera 1200 jobb under 2012.

Berit Högman tror inte att den siffran kommer att uppnås. Istället tror hon att det finns en stor risk att pengarna avsatta för 2012 fryses inne.

– Det innebär ju att de människor som längtar efter ett arbete inte kommer att få det. Att det kan finnas arbetsuppgifter som inte blir utförda som hade kunnat bli utförda, om man hade tagit till sig av utvärderingar kring tidigare arbetsmarknadsinsatser, säger hon.

Om alliansens budgetproposition röstas igenom imorgon, behöver man sen specificera hur satsningen ska se ut, institutionerna behöver ansöka om stöd som sen ska beviljas. Och på DIK tror man inte att dom jobb som skapas kommer vara igång innan sommaren.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, som svarade på interpellationen, vet inte än vad som händer med pengarna, om omfattningen av verksamheten inte blir lika stor som planerat nästa år. Hon säger också att det kan bli färre jobb, som påbörjas senare under året.

– Det här är en uppskattning, och man måste försöka göra en uppskattning och då har vår tro tillsammans med de diskussion vi har haft med Arbetförmedlingen tillsamman med arbetsmarknadsdepartementet varit att: jo det är möjligt att 1200 platser skulle kunna skapas under 2012. Och det är vad vi kommer att arbeta för också, säger hon.

Johanna Rudbäck SR Kulturnytt
johanna.rudback@sr.se