Rekordlåga sympatier för Socialdemokraterna

2:49 min

Socialdemokraterna får rekordlåga 27,7 procent i SCB:s stora väljarmätning. Den tidigare botten-noteringen var 29 procent. Mätningen över partisympatierna har gjorts under november. Det borgerliga blocket skulle vinna om val hölls i november.

– Det är oerhört allvarligt men det är också den mest turbulenta perioden som vårt parti har gått igenom i modern tid, säger Carin Jämtin, partisekreterare i Socialdemokraterna.

– Det är allvarligt, vi lyssnar på signalen och vi kommer att jobba vidare.

Socialdemokraternas hamnar på 27,7 procent i SCB:s partisympatiundersökning och det följer ganska väl trenden bland opinionsmätningar den senaste tiden.

Resultatet är det lägsta sedan 1972 och lägre än de 29 procent som partiet fick för ett år sedan då Mona Sahlin tvingades bort.

Detta samtidigt som Moderaterna får hela 33,4 procent. Det är det högsta resultatet för Moderaterna sen mätningarna började.

– Det finns ingenting som heter beständiga opinionsmätning utan både för Moderaterna och Socialdemokraterna och för de andra partierna så det starkt påverkbart av hur man själv sköter sig, säger Fredrik Reinfeldt, M.

– Det här markerar ingenting annat än att det är fortsatt väldigt öppet läge inför 2014.

Det gör att den borgerliga regeringen nu leder stort över de rödgröna. Om det hade varit val i dag skulle den borgerliga alliansen få 48,4 procent mot de rödgrönas 44,6, med Sverigedemokraterna som fortsatt tungan på vågen.

Att de rödgröna inte backar mer beror framförallt på att Miljöpartiet går fram till 11,7 procent.

Centerpartiet backar något jämfört med mätningen för ett år sedan och får 5,5 procent. Någon Annie Lööf-effekt syns alltså inte till.

Det bör också nämnas att Kristdemokraterna inte med egen kraft skulle ha tagit sig in i riksdagen om det varit val idag. Partiet får rekordlåga 3,8 procent, samma som i majmätningen.

Innan dess får man gå tillbaka till 90-talet för att hitta Kristdemokraterna under riksdagsspärren i SCB:s mätning.

– Jag är inte överraskad, vi har lagt mycket tid och energi på internt arbete med att förnya och utveckla politiken, säger Acko Ankarberg, partisekreterare i Kristdemokraterna.

– Det har inneburit att vi har synts mindre utåt, i samband med budgetarbetet syntes vi mer och då hade vi också en uppgång för de frågor som vi drev.

SCB:s stora partisympatiundersökning kommer en gång i halvåret och hela 5 900 personer har svarat.