Kiruna

Giftsjö kan saneras 2015

1:29 min

Den kraftigt förorenade sjön Ala Lombolo i Kiruna kan komma att börja saneras under 2015. Det hoppas och tror Björn Lindbom från SGU som är huvudman för utredningen och saneringen av sjön.

Ala Lombolo innehåller dumpade granater och stora mängder tungmetaller, bland annat 200 kilo kvicksilver.

Under 20 års tid har det gjorts flera utredningar om sjön, men ännu har inget hänt. Sen ett år tillbaka är det Sveriges geologiska undersökning som är huvudman för utredning och sanering av sjön.

Björn Lindbom är projektledare vid SGU:

– Ammunitionen siktar vi på ska kunna plockas upp under 2013. Försvarsmakten kommer inte att hinna med det under 2012. En rimlig ansats och en trolig tidsplan kan vara att saneringen kommer igång under 2015, säger han.

Det har gjorts ansvarsutredning och den visar att varken lkab eller kommunen har något ansvar att rena sjön eftersom utsläppen är så gamla.

Den kraftigt förorenade sjön Ala Lombolo i Kiruna kan komma att börja saneras under 2015.

Det hoppas och tror Björn Lindbom från SGU som är huvudman för saneringen av sjön.

Men Björn Lindbom tror att de inblandade är beredda att ändå ta ett moraliskt ansvar för sjön.

Mats Dahlberg är biträdande kommunchef:

– Kommunen kommer definitivt att vara en del av den här processen. På vilket sätt kan jag inte säga idag, för vi måste ju se slutet på utredningen. Vi kommer att gå in i en projekteringsfas som ska visa vilka åtgärder som man behöver göra och beräknade kostnader och så vidare, säger Mats Dahlberg.

Men ansvarsutredningen visar också att det kan bli annorlunda om 20-25 år på grund av LKABs gruvbrytning.

Björn Lindbom vid SGU igen:

– Om man inte har gjort något innan dess, då kan det nog innebära att LKAB står med fullt ansvar. För då har dom en verksamhet som är direkt kopplad till påverkan på sjön. Men vi ska väl hoppas att vi hinner lösa det här innan dess och det tror jag nog att vi gör, säger Lindbom.