Fredrik Furtenbach: ”Historiskt låg siffra”

Ekots inrikespolitiske chef Fredrik Furtenbach ger sin analys av dagens väljarsiffror från SCB som är den största mätning som görs i Sverige när det gäller opinionsläget.

Fredrik Furtenbach, vad är mest anmärkningsvärt i SCB:s siffror?

– Socialdemokraternas siffra är historiskt låg. Samtidigt är den ingen överraskning, S ligger på i snitt drygt 26 procent hos de kommersiella instituten, och SCB brukar ge något högre siffror för S. 

– Håkan Juholts lägenhetsaffär har pressat ner socialdemokraternas siffra med ungefär sex procentenheter, det framgår av det genomsnitt av opinionsmätningar som Ekot brukar använda. Krisen för S är mycket äldre än lägenhetsaffären, kurvan har pekat utför nästan obrutet i tre år.

– Även Kristdemokraternas siffra, som ligger kring spärren till riksdagen, är viktig och dåliga nyheter för KD. De dåliga opinionssiffrorna är en av de saker som får marken att svaja under partiledaren Göran Hägglund, och han har inte lyckats åstadkomma en vändning.

I vilka grupper är det som Socialdemokraterna tappar?

– De tappar framförallt till "soffan", det vill säga att en del gamla sympatisörer nu inte vet vilket parti de skulle rösta på. Det är väl ett tecken på turbulensen i partiet. Därefter tappar S främst till miljöpartiet.

Det finns ju massor av opinionsmätningar, varför är det viktigt att rapportera om just SCB:s?

– Det är opinionsmätningarnas Rolls Royce. SCB söker omkring 9000 personer, och får svar från nästan 6000. Det innebär att mätningen från SCB är tre till sex gånger större än de kommersiella institutens mätningar.

– SCB håller också fast vid traditionella krav på statistik. När de kommersiella instituten inte får tag i en intervjuperson tar de i de flesta fall någon annan. Det gör inte SCB, de söker samma person minst 10 gånger.

– Men detta innebär förstås inte att SCB saknar problem. Alla institut brottas med ett allt större bortfall, många vill helt enkelt inte ställa upp. Nu når SCB inte fullt två av tre personer som de sökt. Dessutom är mätperioden lång, så det kan hinna hända saker i opinionen som SCB inte hinner fånga upp. Detta blev det debatt om inför senaste valet, när SCB misslyckades med att fånga upp en ökning för alliansen.