Arbetsförmedlingen: Fler kommer stå utan jobb

Arbetsförmedlingen väntar sig två svåra år 2012 och 2013 med fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet, det framgår i jobbprognosen som presenterades i dag. Utsatta grupper spås hamna ännu längre ifrån arbetsmarknaden.

En som har svårt att hitta ett arbete är Bahri Kader från Irak som bott i Sverige i fyra år.

– Jag har sökt jobb i ett och ett halvt år, säger Bahri Kader.

Vad är det för jobb du söker?
– Allt.

Vad tror du om framtiden och chansen för dig att få ett jobb?
– Jag tror inte det finns chans. Det är bara med snöskottning man kan börja men det har inte kommit snö än, säger han.

Bahri Kader tillhör den grupp som ökar mest på Arbetsförmedlingen, utomeuropeiskt födda, de med låg utbildning, äldre och funktionsnedsatta.

Antalet arbetssökande från de utsatta grupperna kommer att ha fördubblats till 260 000 personer mellan åren 2008 och 2013. Antalet är jämförbart med krisåren i början av 1990-talet, och det är också här Arbetsförmedlingens största utmaning finns, säger generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist.

– Min farhåga är att personer som är lågt rustade redan i dag eller har en långtidsarbetslöshet med sig i bagaget har svårare att komma in på grund av att arbetsgivare inte vågar ta risken. Vi måste jobba väldigt intensivt med arbetsgivare för att kunna ge subventionerade anställningsformer och praktikplatser så att arbetsgivarna ser att den här personen faktiskt kan komma tillbaka till arbete, säger hon.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos stiger arbetslösheten nästa år från 7,6 till 7,9 procent och blir 8,5 procent 2013. Det är framför allt industrin och industritunga län som drabbas, och det väntas en mer utdragen försvagning av jämfört med förra krisen då arbetsmarknaden föll som en sten.

På Södermalm i Stockholm sitter Kerstin Rahm framför platsbanken. Hon har några år kvar till pension och är tillbaka efter en sjukskrivning. Kerstin tycker att arbetsgivarna är för åldersfixerade.

– När man söker jobb då ska man vara hungrig och ung, och man ska ha haft massor med års erfarenhet hur det nu ska fungera. Varför inte ta dem som verkligen vill jobba och kan det här redan? De behöver inte ens lära upp oss, säger hon.