Regeringen ändrar sig om utsläppsrättigheter

Svenska regeringen har nu svängt när det gäller de överblivna utsläppsrätter som tilldelats inom FN systemet.

Svenska regeringen har tidigare varit öppen för att eventuellt kunna sälja en del av de tilldelade utsläppsrätter som har blivit över.

Det skulle innebära pengar i statskassan för Sveriges del men utsläppen skulle hamna i atmosfären något annat lands bekostnad.

Det här har kritiserats inte minst från miljöhåll.

Men nu har alltså regeringen svängt i frågan.

– Balansen mellan klimatåtaganden och möjligheter att göra undantag är inte bra, säger miljöminister Lena Ek.

– Därför känns det oerhört viktigt att vi kan säga här i FN-förhandlingarna att de här utsläppsmöjligheterna borde annulleras över hela världen. Genom att ha en sådan ståndpunkt så kan vi påverka var den troliga kompromissen kommer i FN-systemet och dra den åt rätt håll så långt som det bara går, säger hon.

Men om övriga EU-länder inte går med på linjen är det ännu oklart om Sverige på egen hand kommer att annullera de utsläppsrätter som motsvarar 44 miljoner ton klimatpåverkande utsläpp.

– EU sitter precis just nu och förhandlar om vad vi ska göra i det här läget, som EU. Det är 27 länder. Jag har i dag sagt att Sverige är av den åsikten att det här inte är bra.