SCB-undersökningen ett styrkebesked för M

SCB-mätningen är ett besked om styrka för regeringschefen, moderatledaren Fredrik Reinfeldt, vars parti troligen gynnas av uppmärksamheten kring en stabil svensk ekonomi i tider av ekonomiska problem i Europa och USA.

Moderaterna är männens parti framför kvinnornas, höginkomsttagarnas framför långinkomsttagarnas, tjänstemännens framför arbetarnas och de sysselsattas framför dem som inte har arbete - men Moderaterna fortsätter att stärka sina positioner även i grupper som inte sympatiserat med dem tidigare.

Fredrik Reinfeldts och den borgerliga alliansens problem är de svaga Kristdemokraterna och risk för slitningar i allianskretsen. Kd ligger under spärren till riksdagen i SCB-mätningen och har en partiledarstrid på ingång till Rikstinget i januari nästa år. Vanligtvis brukar Kristdemokraterna dock räddas kvar i riksdagen med hjälp av moderata stödröster.

På sikt, om moderaternas dominans fortsätter stärkas och regeringsalliansen fortsätter att hålla igen på utgifter, ökar sannolikheten för spänningar mellan allianspartierna. Nya partiledare har dessutom som direkt uppdrag av sina partivänner att markera det egna partiets ställning.

Centerpartiets Annie Lööf kan glädjas över en upphämtning för partiet sedan maj månad, men Centern ligger fortsatt under valresultatet.

Socialdemokraterna noterar en bottensiffra. Den har uppmätts under en krisperiod för partiet, men långsiktigt har Socialdemokraterna försvagats i SCB-mätningen under flera år, med ett undantag i våras efter Håkan Juholts tillträde.

Partiets långsiktiga problem understryks av att det viker i storstäderna. Det tappar bland de unga, bland tjänstemännen och bland dem som är sysselsatta, grupper som alla partier vill nå.

En mer positiv tolkning för Socialdemokrater är att de flesta av dem som övergett partiet i den här mätningen har gått till "soffan". De är osäkra och kan vinnas tillbaka.

Bland de socialdemokrater som bytt parti, har de flesta gått till Miljöpartiet. Mätningen visar att socialdemokrater också går rakt över blockgränsen till Moderaterna, men det finns mindre strömmar till andra borgerliga partier också. De socialdemokratiska strategerna tror att det är lättare att vinna tillbaka deras sympatier än om de gått vänsterut.

Vänsterpartiet har gynnats i begränsad utsträckning av Socialdemokraternas problem och ligger under sitt valresultat, trots stor uppmärksamhet kring det kommande partiledarvalet.

Miljöpartiet fortsätter att öka och gynnas av Socialdemokraternas tapp. Miljöpartiet ökar bland unga, högutbildade storstadsbor och satsningen på att bredda partiet ser ut att ge resultat.

Miljöpartiets framgångar gör partiet än mer intressant i regeringsfrågan framöver.

Partiet har nyligen lagt fast ett nytt strategidokument, berättade språkröret Åsa Romson nyligen, där de gröna inte utesluter ett framtida närmare samarbete med Moderaterna.

Ser man till miljöpartisternas andrahandsval, enligt SCB, är det dock tre gånger vanligare att en grön sympatisör skulle rösta på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet i andra hand, än på ett borgerligt parti.

Sverigedemokraterna ligger stabilt kvar på valresultatet i SCB:s mätning och klarar sig, enligt den, med råge kvar i Riksdagen.

Siffrorna visar att Sverigedemokraternas starka grupper är unga män som oftare är lågutbildade än högutbildade och oftare arbetare än tjänstemän.

Det är nästan tre år kvar till nästa val och alla undersökningar visar att väljarna är allt rörligare. SCB:s partisympatiundersökning är den största, nästan 6 000 svarande, och mest grundligt vetenskapligt gjorda.

Det är skälet till att den läses mer noga än alla andra, även om snabba rörelser i väljarkåren inte alltid kan fångas upp.

Siffrorna kan tolkas med den mätning som gjordes tre år före förra valet, 2007, i åtanke. Den visade att de rödgröna skulle ha vunnit valet om det hade hållits då, i november 2007, men resultatet 2010 blev det motsatta, en borgerlig valseger.