Beslut om Saab togs "med väldigt tungt hjärta"

6:34 min

Saabs rekonstruktör Guy Lofalk ser ingen lösning på biltillverkarens problem och det finns inga pengar till varken löner eller andra skulder. Därför begärde han i dag ett stopp för företaget rekonstruktion.

– Pengarna är slut. Det är en enhällig borgenärskommitté och det är med väldigt tungt hjärta, ska jag säga, som vi fattar det här beslutet. Jag har lärt känna väldigt många i Saabs ledning och det är väldigt duktiga människor. Det är väldigt tungt och väldigt tråkigt, säger Guy Lofalk.

Lönen har dröjt i en och en halv vecka, varför har inte det här beslutet tagits tidigare?
– Därför att jag haft en förhoppning om att vi skulle kunna lösa den här knuten med GM. Dessutom har vi haft löfte om att få finansiering, vilket vi inte fått.

Finns inte de löftena kvar fortfarande?
– Det vet jag inte. I vart fall kan man inte betala löner och kostnader med löften.

Under rekonstruktionens gång har dessutom hård kritik riktats mot Guy Lofalk från flera håll. Saabs ägare Swan menar att han haft en egen agenda, men Lofalk tillbakavisar kritiken.

– Jag har rapporterat allt jag gjort till Saab. De har varit fullt införstådda med allting och haft full insyn och kännedom om det jag gjort. Så det är inget jag har förståelse för, säger Guy Lofalk.

Samtidigt har Saabledningen med Victor Muller en annan åsikt?
– Jag noterar att du säger det. Men jag har rapporterat allt också till Muller, han har haft full kännedom om vad jag gjort.

Men har ni agerat i samförstånd?
– Vi har en gemensam uppgift, det är att rädda Saab. Det är min uppgift som rekonstruktör.

Det spekuleras om att regeringen har en annan agenda och att du arbetar åt dem?
– Det där är sådana där konspirationsteorier... Jag kan inte förstå vilken grund de har.