Kalmar län

Arbetsmarknaden på väg neråt

1:33 min

Någon lågkonjunktur vad gäller sysselsättning och arbetslöshet har ännu inte märkts av i länet. Oron på finansmarknaden har inte heller märkts av. De 450 företag som arbetsförmedlingen har pratat med i länet berättar dock att det börjar märkas nu. Framförallt inom industrin.

I Kalmar län står vi i början av en period som troligtvis kommer att innehålla en hel del varsel och högre arbetslöshet.

– Ja, det kan vi märka för avmattningen speciellt inom industrin är påtaglig men jag säger att det fortfarande är avvaktande för det finns många frågetecken där ute, säger Lars Häggbrink chef för arbetsförmedlingen i södra länet.

Finns jobb i bristyrken

En förstärkning på 40 arbetsförmedlare i både norra och södra länet kommer i alla fall att öka möjligheten att få ut de svaga grupperna på Arbetsmarknaden tror Lars Häggbrink.

Det är fortfarande i bristyrkena som jobben finns och där är det svårt för företagen att rekrytera. Det finns inte heller plats för de utan kvalificerad utbildning, ofullständig skolgång, utomeuropeiskt ursprung med såliga språkkunskaper.

– Vi behöver hjälp. Vi har många grupper som har det svårare på arbetsmarknaden och där har vi ett stort jobb att besöka arbetsgivare och få dem att öppna sina dörrar.

Hämmar expansionen

Bristen på kvalificerad arbetskraft inom de här bristyrkena gör också att företagens planer på att expandera hämmas och då skapas inte heller några nya jobb.

Utifrån hur det ser ut idag så tror ändå Lars Häggbrink att det kommer att antalet arbetslösa kommer att öka till nästa år.

– Vi räknar med en ökning på 500 personer, säger han till P4 Kalmar.