Naturgasen ska förvandla Teriberka till paradis

7:09 min

Ett av världens största gasfält, Shtokmanfältet, ligger i Barents hav långt uppe i norr, 65 mil norr om kusten till Kolahalvön, på Rysslands nordvästra kust.

Gasbolaget Shtokman, som ägs av ryska Gazprom, franska Total och norska Statoil, väntas fatta ett slutgiltigt beslut i december eller januari om att investera hundratals miljarder svenska kronor i gasfältet. Gasen ska tas upp ur havet och föras till den lilla ryska fiskebyn Teriberka, där en gasfabrik ska byggas. Nu hoppas invånarna i den fattiga och ödsligt liggande byn att gasen ska förvandla Teriberka till ett paradis.

Gasen ska ledas från Teriberka söderut till den stora gasledningen Nord Stream, under Österjön, och vidare till europeiska marknaden. Delar av gasen ska kylas ner och fraktas i båt längs nordöstpassagen till Asien.

Enligt gasbolaget Shtokman finns det 3 900 miljarder 3,9 trilliarder kubikmeter gas i Barents hav, norr om Kolahalvön. Det skulle vara tillräckligt för att försörja världen med gas under ett helt år.

Gasfältet upptäcktes för flera år sen, men det är först i slutet av det här året, eller i början av nästa, som bolaget ska fatta slutgiltigt beslut om satsningen på att få upp gasen ur havet. Investeringen skulle gå på 250 miljarder svenska kronor och gasfältet vara i drift 2016, enligt planerna, men de har redan skjutits upp många gånger.

Ryska miljöorganisationer, bland andra ryska Greenpeace och norska Bellona, varnar för miljökonsekvenserna om planerna sätts i verket, och vill att en riskbedömning först görs.

Förhoppningarna är stora i den lilla fiskebyn Teriberka.

Där är det som om tiden har stannat. Det finns ingen sophantering, soporna ligger i högar mellan de grå, slitna husen. Flera hus har rasat ihop och levnadsstandarden är låg. Ett litet grått hus mitt i byn visar sig vara en butik och i dörren möter vi två äldre kvinnor som upprört berättar om sitt hårda liv.

– Här handlar det inte om att leva, bara överleva. Det var bättre förr. Vi kommer att vara döda när gasfarbriken kommer, men titta hur vi lever nu, säger en av de äldre kvinnorna.

Hon vill visa upp sitt hem, visar resignerat upp det insnöade utedasset och det spruckna, otroligt trasiga grå stenhuset. Inne i den mörka lägenheten luktar gammal smuts och blöta kläder, ibland är de utan varmvatten och elektriciteten kommer och går.

Snöstormen tar ny fart ute, en av dom många lösspringande hundarna har lyckats slinka med in och nosar intresserat på det stora köttben som kvinnan köpt till dagens soppa.

Blå baracker vittnar om att något är på gång

Nere på stranden till havet, som inte fryser här, står några små blå baracker intill den vindpinade kyrkogården. Blomdekorationerna vid gravstenarna har surrats fast för att inte blåsa bort i den starka vinden. De blå barackerna och en liten nybyggd vägstump är hittills det enda synliga tecknet på Shtokmans närvaro.

Men när beslutet fattas om att bygga gasfabriken så ska Teriberka förvandlas till ett paradis, det hoppas i alla fall Aleksandrovna Kozhina, kommunens vice ordförande:

– Naturen kommer att vara fortsatt vacker här säger hon, även om det ska byggas en stor fabrik. Teriberka kommer att förvandlas till ett paradis, slår hon fast.

Bygget av gasfabriken väntas sysselsätta cirka 14 000 arbetare. Byn har idag cirka 1 300 invånare, men det är mycket osäkra siffror. Många som är skrivna här har flyttat in till stan, kvar står husen, omöjliga att sälja idag.

I byns lilla skola och träffar en av lärarna, Medvedjev Nikolaj Nikolajvitj.

Han fiskar mycket på fritiden, men tror inte att gasprojektet kommer att skada naturen eller fisket i havet.

– Möjligen kommer sprängningarna i havet att skrämma fisken, men bara tillfälligt, säger han.

Ja, byborna verkar vara beredda att kompromissa med miljön om bara gasfabriken blir av och de får hett efterlängtade jobb och pengar.

Miljöorganisationer fruktar stora miljökonsekvenser

Norska miljöorganisationen Bellonahar ett lokalkontor Murmansk och följer noga utvecklingen i Ryssland.

Nina Lesikhina på Bellona kallar Shtokmans planer för ett stort experiment, men menar att Arktis inte är rätta platsen sånt.

Bellona tror Shtokmanprojektet nog kommer att bli av, men inte lika snart som Teriberkas invånare hoppas.

– Det är för dyrt och teknologiskt krångligt att ta upp gasen ur havet och in i land, dessutom är miljöriskerna stora. Ekosystemet i Barents hav är känsligt och ovärderligt, säger Nina Lesikhina på Bellona.

Hon visar på kartan att Shtokmanfältet ligger i ett område där flera stora isberg driver omkring, om ett isberg skulle kollidera med gasplattformen skulle konsekvenserna bli svåra.

Företaget tillbakavisar kritiken

Men Shtokmans lokala chef i Murmansk, Nikolaij Berezjnoij, tillbakavisar kritiken och farhågorna.

Han säger att det är norska delägaren Statoils erfarenhet av gasutvinning till havs som ligger till grund för ett riskbekämpningssystem som Shtokman utvecklat.

– Det följer internationella regler och rutiner, säger han.

Eva Elke, Sameradion och eye on the Arctic

Magdalena Martinsson, Ekonomiekot