Isberg som skrapar botten är svårt vid gasborrning

6:07 min

Är utvinning av naturgas i Arktis ett högriskprojekt, som flera miljöorganisationer hävdar? Klotet frågade Mikael Höök som är forskare i globala energisystem vid Uppsala universitet vad han anser.

Klotet: – Litar du på att oljebolagen har erfarenhet nog för att klara det på ett miljösäkert sätt?
– Det finns tidigare erfarenheter från snarlika miljöer. I Barents hav har Norge haft projekt och i Alaska har USA pumpat gas, skillnaden är att de fälten ligger mycket närmare eller uppe på land och att det är mindre isberg där. Isbergen kan bli väldigt stora och kollidera med plattformen med risk för skador. Man kan placera allt på botten för att undvika hårt väder, men isbergen kan bli så stora att de även skrapar botten och river upp pipelines. Så det är delvis oprövat, men grundtekniken finns.

Klotet: – Vad kan man säga allmänt om miljökonsekvenser av just naturgasutvinning?
– Läcker det ut naturgas så kan det leda till en explosion vilket skett i Nordsjön tex. Men i de här vattnen är vindarna hårdare så det är svårare att sanera och rädda folk.

Klotet: – Hur skadlig är gasen för klimatet då jämfört med andra fossila bränslen?
– Förbränning av naturgas ger lägre CO2-utsläpp än av kol eller olja, men om den läcker ut så är metangasen en 20 gånger värre klimatgas än koldioxid.

Klotet: – Så är det ett högriskprojekt eller inte?
– Det är svårt att veta. Enda sättet att få säker kunskap är att testa.

Klotet: – I er forskargrupp har ni ju bland annat räknat på hur länge våra fossila energikällor kommer att räcka. Hur mycket gas finns det där?
– Man räknar med att 25 % av den kvarvarande oupptäckta gas och oljan globalt finns i Arktis, så det är stora mängder. 75 % finns sen i arabvärlden och Afrika, och flera länder i Arktisregionen visar stort intresse att komma åt de här fyndigheterna för att bryta beroendet av OPEC.

Klotet: – Tror du att den kommer att utvinnas?
– Tids nog ja. Sen finns andra möjligheter på Jamalhalvön. Man har kört slut på den lättillgängliga ryska gasen och flyttar sig nu allt längre norrut. Ryssland är det land som har de största naturgasfyndigheterna.. (30% av världens fyndigheter)

Klotet: --Det finns ju också en säkerhetspolitisk diskussion om risken med att vi gör oss för beroende av just den ryska gasen. Hur ser du på den?
– Ryssland levererar mer än 40 % av EU:s gas, men beroendet är ömsesidigt för en stor del av den ryska federationens inkomster kommer från den här exporten. Men Ryssland ser sig nu om efter möjligheter att skicka gas till Kina, Sydkorea och Japan som behöver mer energi. Enligt plan ska en pipeline stå klar för rysk leverans till Kina 2013 - då ökar konkurrensen.