Säpo ska få spana med hjälp av FRA

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska få beställa signalspaning från Försvarets radioanstalt, FRA. Det föreslår justitiedepartementet i dag. Det innebär att Säpo kommer att kunna spana efter speciell brottslighet i datatrafik men även i telefontrafik.

Spaningen ska bara få gälla hot mot nationell säkerhet som organiserad planering av terrordåd. Justitieminister Beatrice Ask försvarar förslaget.

– Vi behöver den typen av information den vägen. Polisen har tidigare haft tillgång till det och det kommer att vara värdefullt när man kartlägger hot mot rikets säkerhet vid mening, för det är det som det handlar om, säger justitieministern.

I knappt tre år har Säpo och Rikskriminalpolisen stoppats från att signalspana för att försöka upptäcka exempelvis terroristattacker.

Orsaken var en uppslitande debatt där en rad kritiker inklusive borgerliga riksdagsledamöter menade att det skulle kränka folks integritet för mycket. Signalspaningen gav FRA rätt att söka information i exempelvis mejl och telefonsamtal som passerar Sveriges gräns.

Kompromissen blev att endast Försvarsmakten och regeringen fick beställa signalspaning hos FRA och att frågan om polisens rätt att beställa spaning skulle utredas.

Redan för två år sen föreslog en utredning att Säpo skulle få beställa signalspaning, men då ville Beatrice Ask se om någon annan än FRA skulle genomföra spaningen. Nu får FRA ändå uppdraget, men till skillnad från utredningsförslaget ska polisen inte få signalspana för att lösa vanliga grova brott.

Men förslaget får kritik. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger att det är rimligt att Säkerhetspolisen, med sitt särskilda uppdrag, får tillgång till signalspaning men hon är starkt kritisk till att den vanliga polisen också kan få det.

Försvarsmakten och Säpo har klagat på att FRA inte fått spana för polisens räkning. De menar att det har hotat rikets säkerhet. Men Beatrice Ask tycker ändå att det varit riktigt att vänta med ett besked.

– Jag har respekt för riksdagsbeslut och också respekt för att man måste bereda ärenden gediget innan man lägger förslag. Vi har ett förslag som vi remitterar ut i dag och det är viktigt. Det är komplicerade frågor för att det handlar om polisens behov och det är mycket väl underbyggt att det behovet finns, säger hon.

Säpo ska beställa signalspaning efter samma regelverk som redan finns för regeringen och försvarsmakten. En domstol ska exempelvis kontrollera Säpos ansökan om signalspaning inklusive vilka sökord som används.

Regeringen ska nu försöka nå en överenskommelse med Socialdemokraterna om förslaget.

– Jag är rätt övertygad om att vi har gemensamt intresse att förebygga attentat i Sverige och att också samarbeta kring säkerheten i vid mening, säger Beatrice Ask.

I valrörelsen ville Socialdemokraterna riva upp FRA-lagen. Nu är partiet berett att göra upp med regeringen om integritetsskyddet stärks, eftersom signalspaning behövs för landets säkerhet.

– Ska vi träffa en överenskommelse om detta då måste vi samtidigt ha åtgärder som stärker integritetsskyddet ytterligare i Sverige, säger Morgan Johansson, ordförande i riksdagens justitieutskott.

– Jag hoppas att vi ska kunna komma överens om såna förslag också.

Vad skulle det kunna handla om?

– Det tänker jag inte gå in på här.

I riksdagen är både Vänsterpartiet och Miljöpartiet kritiska till förslaget. Miljöpartiets Maria Ferm.

– Vi ser problem med att det införs fler och fler lagar där det införs mer och mer övervakning av svenska medborgare, säger Maria Ferm, MP.

– Vi anser att det behövs en parlamentarisk utredning för att se om det är effektivt.

Advokatsamfundet tycker däremot att Säpo bör få signalspana, liksom professorn i underrättelseanalys Wilhelm Agrell.

Däremot är Advokatsamfundet kritiskt till att rikskriminalpolisen ska få driva signalspaning och misstänker att möjligheten kommer användas för att utreda vanliga, grova brott.

Men Morgan Johansson tycker att riskkriminalpolisen ska få spana.

– Det kan gälla till exempel människohandel eller trafficking. De har tidigare haft information från FRA som har hjälpt dem.