Musikalismer II: Lyssnandets nycklar

Maktkampen mellan musik och människa fortsätter i denna den tredje säsongen av Musikalismer. Vem äger vem? Dagens program, Lyssnandets nycklar, handlar om musikaliska koder och konventioner och vilka redskap och strategier vi kan använda för att vinna kontroll över musikupplevelsen och få ut det mesta av den. Vilka nycklar passar i verkets lås? Och: blir musiken bättre och upplevelsen större ju mer man förstår, ju mer man kan "öppna" den - eller trivs musiken bäst i mystikens dunkla skimmer?

Jeanette Emt filosoferar med Daniel, musikdirektör och Gunilla Brodrej, musikkritiker.

Programmet är producerat av Lokatt Media i Malmö för Sveriges Radio.