7 december 2011

Från ättestupa till Carema

6:53 min

P4 Kronobergs reporter Tomas Lindberg har gjort en vandring från ättestupan till fattighuset över ålderdomshemmet till pensionsboende och dagens debatt med Carema och privatiseringen av äldreomsorgen i centrum. Han har grävt i radioarkivet och han fann ett historiskt radioprogram från 1949 som vände opinionen och förändrade samhällsdebatten och inställningen till de äldre.