Ökande godstransporter hot mot klimatet

De utsläppsminskningar som hittills uppnåtts genom bättre motorer och alternativa drivmedel är på väg att ätas upp. Orsaken är att lastbilstransporterna ökar.

– Ökningen av lastbilstrafik är såpass stor att den tar ut effekten av energieffektiviseringar och förnybar energi, säger Håkan Johansson, Trafikverkets samordnare för klimatfrågor.

I Sverige har utsläppen från tunga lastbilar ökat med 35 procent på 20 år. Medan personbilarna släpper ut allt mindre koldioxid så ökar utsläppen från godstransporterna.

Samtidigt som mängden gods minskar, räknat i ton, så transporteras gods allt fler kilometer. Det tyder dels på längre transporter, men också på att fler bilar kör med mindre last. Komponenter körs hit och dit eftersom företagen inte har några lager. Däremot har de krav på snabba leveranser.

Regeringens mål är att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.

– Vi ser att det behövs en kombination av olika åtgärder för att nå det målet. Det räcker inte med att byta bränsle till förnybart drivmedel. Man måste jobba väldigt mycket med energieffektivisering och med logistik. Det behövs en överflyttning till järnväg och sjöfart på lång sikt, berättar Håkan Johansson.

Trafikverkets prognos visar på stora utsläppsminskningar, men just nu går utvecklingen åt helt fel håll.

– Ja, fast jag är optimist. Jag tror att det går att lösa. Vi tror att det går att minska användningen av fossil energi med uppemot 80 procent till 2030. Men det kräver också att politiker och beslutsfattare tar initiativ, säger Håkan Johansson, Trafikverkets samordnare för klimatfrågor.