Oklart om Sverige går med euroländerna

Misslyckandet att få alla 27 EU-länder att komma överens gör att det är ytterst oklart hur Sverige ska göra när det gäller ett ändrat EU-fördrag.

– Jag menar att i ett läge där inte alla 27 går ihop måste man legalt analysera vad man egentligen gör med slutsatserna. Det går inte att göra grundläggande fördragsförändringar med mindre än att alla 27 länder är överens. Det är inte 27 länder här i natt, sa Fredrik Reinfeldt tidigt på fredagsmorgonen.

De sjutton euroländerna har tidigare sagt att de vill genomföra en fördragsändring ensamma om inte länderna utanför eurozonen vill vara med.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har bara mandat att säga ja om alla länder gör det. Nu när det inte är så måste han senare i dag fråga riksdagen om vad Sveriges linje är.

– Sverige måste avvakta med sitt besked tills jag talat med EU-nämnden, säger Fredrik Reinfeldt.

När det gäller bidragen till Internationella valutafonden sa Sverige och Danmark att de är villiga att bidra. Men då flera länder enligt Reinfeldt inte verkar vilja bidra är det oklart även hur det blir på den punkten.

Otydligheterna beror på att något förslag till slutdokument fortfarande inte finns. Fredrik Reinfeldt och de andra regeringscheferna fortsätter sina samtal klockan halv elva i dag på förmiddagen. Det verkar vara en risk att de samtalen blir lika besvärliga som de i natt.

– Utgångspunkten är att det är ett väldigt allvarligt läge. Det som gör att det hela är svårt är att det handlar om stora resursåtaganden för många länder och att det är utomordentligt legalt komplicerat, säger Fredrik Reinfeldt.