Så ska våldsbejakande extremism stoppas

1:42 min

I dag presenterade regeringen landets första handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, som vit makt-miljö, autonom vänster och våldsbejakande islamism. I dagsläget bedöms grupperna inte utgöra något avgörande hot mot det svenska samhället, men de personer det handlar om måste vi ta oerhört seriöst, enligt demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Demokratiminister Birgitta Ohlsson.

– Även om det bara rör sig om ett par hundra individer i Sverige är varje individ som hamnar i den här typen av grupper en för mycket, säger hon.

Hur ska handlingsplanen stoppa de här individerna?

– Vi kommer att jobba mycket mot ungdomar. Vi kommer att satsa mycket på det förebyggande arbetet. Metodutveckling till lärare, vi kommer att jobba mot civilsamhället, mot föreningar med mera, men skolan har en nyckelroll, säger hon.

Demokratiminister Birgitta Ohlsson (Fp) presenterar i dag 15 åtgärder, som under tre år fram till och med 2014 får kosta 62 miljoner kronor.

Forskningen får mest pengar och flera nya utredningar inleds. Några exempel är att Statens medieråd ska se hur unga kan skyddas mot antidemokratiska budskap via internet, Försvarshögskolan följer upp andra länders arbete och Brottsförebyggande rådet utreder hot och våld mot förtroendevalda.

Det Birgitta Ohlsson även framhåller är avhopparverksamhet för den som behöver stöd och hjälp med att lämna extremistiska grupperingar. Där behövs en större bredd, enligt henne.

– I dag har vi bra avhopparverksamhet för högerextremister och individer från nynazistiska grupper men det saknar vi när det gäller autonoma grupper, vänsterextremister och våldsbejakande islamister. Det måste vi bygga upp.

Trossamfunden är viktiga och Nämnden för statligt stöd till trossamfund får i uppdrag av regeringen att inleda en utökad dialog om demokratifrämjande arbete.

Demokratiministern menar också att muslimska inte ska känna sig utpekade, handlingsplanen har ett brett perspektiv.

– Om det är någonting vi lärt oss från det senaste årets extremistiska dåd är det att man ska inte ha skygglappar på, man ska vara öppen, säger Birgitta Ohlsson.