ÅRETS MEDIEORM

Svegfors och Benkö svarar Expressens Karin Olsson: "Den nya teknikens värld är gränslös"

REPLIK. För ett par veckor sedan delade vi ut vårt pris Årets Medieorm till Flashbackgrävarna. Fler än 800 personer hade nystat i en och samma tråd och avslöjat naturfotografen Terje Hellesøs förfalskade bilder på vilda djur.

Expressens kulturchef Karin Olsson . Det var en bra artikel. Men vi håller inte alls med henne.

Karin Olssons tes är att tipsare och visselblåsare har funnits i alla tider. 800 grävare på Flashback förändrar ingenting. Kvalitet förutsätter redaktörskap. På Flashback finns inga redaktörer.
   Vi gav utmärkelsen till Flashbackgrävarna för att deras ”tråd” berättar en hel del om framtidens journalistik, den som vi i Sveriges Radio nu i steg för steg håller på att söka oss fram till och som vi kallar .
   Varför 3.0? Jo, därför att det inte riktigt är den journalistik som vi i de etablerade medierna karaktäriserats av hittills. Fram till nu har vi som journalister i betydande utsträckning talat till lyssnare, läsare och tittare. Det har varit Journalistik 1.0.

Framtidens journalistik blir inte den, men inte heller den som de virtuella utopisterna föreställer sig, dvs att journalistiken skulle bestå i att alla talar med varandra på nätet, det som medieforskaren Ira Basen kallar Journalistik 2.0. Det är snarast ett fantasteri att den professionella journalist- och redaktörsrollen skulle bli överflödig därför att samtalsmöjligheterna radikalt förändras. Skälet är inte minst det som Karin Olsson pekar på: redaktörskapets betydelse. Det handlar om redaktionellt ansvarstagande men det handlar också om verifiering, urval och presentation, för att beskriva en skön konst med fyrkantiga begrepp.

Vi tror på en syntes mellan Journalistik 1.0 och 2.0. Ett nytt samspel utvecklas mellan å ena sidan professionella medieorganisationer och å den andra lyssnare, läsare och tittare men också andra kunskapsorganisationer i det moderna samhället. Det kallar vi Journalistik 3.0. Flashbackgrävarnas tråd ingick just i ett sådant samspel mellan traditionella medier och sociala medier.

Har vi därmed legitimerat inte bara Flahbackgrävarna utan också Flashback? Ja, i någon mån har vi nog gjort det, men inte allt på Flashback. Vi inser att den nya teknikens värld är gränslös. Vi kan inte förbjuda det som finns på andra sidan gränsen. Och det vore tjänstefel att negligera det.

Mats Svegfors
vd Sveriges Radio

Cilla Benkö
vice vd Sveriges Radio