Ekot direktrapporterar om eurokrisen 9/12

1:28 min

Alla EU stater utom Storbritannien är nu överens om en särskild budgetregim, uppges det från EU toppmötet. 23 europeiska länder är överens om ändringar i Lissabonfördraget, men Storbritannien blockerar.  Följ Ekots direktrapportering om eurokrisen och EU-toppmötet.

15.00

EU-toppmötet är slut.

26 av 27 har kommit överens om ett nytt fördrag.

Storbritannien är hittills det enda landet som säger nej.

Det blir mer pengar via IMF för att klara krisande stater.

Budgetdisciplinen skärps för de deltagande länderna.

Sverige och Tjeckien låter parlamenten avgöra.

14.55

Jose Manuel Barroso, EU-kommissionens ordförande förklarar nu det nya fördraget, som ska skärpa budgetdisciplin i medlemsstaterna.

14.50

Europas storbanker kommer banta sig ur krisen, tror bankanalytiker. EU-myndigheten EBA:s senaste kapitalkrav möts i första hand med fortsatta nedskärningar.
– Det kommer nog handla väldigt lite om att ta in nytt kapital utan snarare att göra sig av med tillgångar, så att kapitalkravet blir lägre, säger Masih Yazdi, bankanalytiker på Credit Suisse.

Nedskärningarna för att anpassa verksamheten till hårdare tider och högre kapitalkrav har redan inletts.

14.45

ESM, stabilietetsfonden ska börja fungera från juli 2012. Den kommer att ha 500 miljarder euro, mindre än förväntat och den kommer inte ha bankstatus.

EU:s länder ska stå för 200 miljarder euro i bilaterala lån till IMF, Internationella valutafonden, pengar som ska användas för att bromsa krisen. 150 miljarder euro kommer från eurozonens länder.

14.40

Det nya fördragets text blir klart först i mars, men vad händer då med Portugal, Spanien och Frankrike fram till dess, frågar en journalist Merkel.

– Jag anser att det var bra att vi förhandlade hela natten, konstruktiva planer och jag anser att det var bra, svarar Merkel. Det som krävs har vi inte gjort förrut och därför har europeiska centralbanken, ECB, spelat en viktig roll.

14.40

Privata investerare ska också spela en roll i ESM, stabilitetsfonden, enligt Merkel. Finansiellt stöd ska också göras med kvalificerad majoritet.

– Vi har gjort något helt nytt, omvälvande och vi har kommit till slutsatsen att det måste finnas mer ansvar i europeiska domstolen och i länderna, men det är mycket arbete som återstår för att generera tillväxt i unionen, konstaterar Merkel.

14.40

– Trots att Storbritannien står utanför har landet bidragit mycket till vår union, fortsätter Angela Merkel.

Det nya taket för hur stor statsskulden av BNP får vara blir 5 procent. Den som avviker från detta tvingas till europeiska domstolen och riskerar sanktioner.

Det blir inte fråga om rekommendationer längre utan bindande regler, enligt Merkel.

– Vi måste ändra Lissabonfördraget för att kunna göra detta, säger Merkel.

14.35

– Vad vi skapat är en stabil union, säger Merkel. Vi har kommit överens om att unionen ska baseras på ett nytt avtal.

– Det fördrag som vi ska arbeta på nu de kommande veckorna, kommer innebära en ny laglig bas.

14.30

Angela Merkel, tysk förbundskansler, talar nu i Bryssel.

– Vi har hittat nytt stöd och förtroende för euron. Vi har fått nytt stöd från länder utanför euron. En del av dem kommer först konsultera sina parlament innan de kan ge oss sitt stöd.

– Bara Storbritannien är helt emot, säger Merkel

14.25

Herman van Rompuy, EU:s valde ordförande , håller just nu presskonferens i Bryssel.

Han presenterar dels vad som beslutats när det gäller att lösa eurokrisen och dels om Serbien och dess väg mot ett EU-medlemskap.

– Ett klart mål är att Serbien ska uppnå medlemsskap och beslut om Serbien blir kandidat kommer i februari 2012.

– I juni 2012 kommer förhandlingar att börja med Montenegro, säger van Rumpuy.

14.00

Österrikiska bankgruppen Erste kommer inte att lämna Öst och Centraleuropeiska länder i sticket, även om banken avskedar 450 vid bankkontoren i Ungern.

Tidigare under eurokrisen har det sagts att Österrike upphör med investeringar i framförallt Ungern. Men bankdirektören för Erste Andreas Treichl lovar inte lämna några av Europas tillväxtmarknader.

13.40

Alla EU:stater, utom Storbritannien, är nu överens i princip att ingå i det nya överenskommelsen om en striktare budgetregim. Ungern var från början emot, Sverige och Tjeckien obeslutsamma. Men enligt ett nytt uttalande från EU har alla nio utanför euron sagt att det vore möjligt att gå med, men först ska ländernas parlament konsulteras.

13.00

Tysklands centralbank sänker tillväxtprognosen för 2012. Skuldkrisen tynger också eurozonens draglok.

En orsak är en kraftig nedgång i exporten under oktober.

Bundesbank sänker prognosen från 1,8 procent till 0,6 procent.

12.35

Lite nya plåster, men inte någon fullständig räddning för euro, så kan man säga enligt Ekots ekonomikorrespondent.

12.30

– De 17 Euroländerna har lämnat EU bakom sig, kan man säga, lite överdrivet, säger Ekots ekonomikorrespondent Staffan Sonning om det avtal de 17 länderna tillsammans med sex EU länder ingick inatt.

Men redan syns sprickor i fasaden. Danmark förnekar att landet skulle vara ett av de sex länderna som också ingått avtal.

– ESM, den nya räddningsfonden, kommer träda ikraft redan nästa år istället för senare.

– IMF, Internationella Valutafonden får mer pengar i sin krigskassa, enligt Staffan Sonning.

12.15

Marknaderna har reagerat avvaktande på Euroländernas beslut om åtgärder, börserna sjönk först men har stigit under förmiddagen, Euron har sjunkit något i värde.

– Den tydligaste effekten märks på räntemarknaderna, säger Jan Häggström chefsekonom på Handelsbanken till Ekot.

12.10

Riksdagspartierna har olika syn på om Sverige ska gå med i det nya avtal som eurogruppen och flera länderna som inte har euron kommer att ställa sig bakom. Statsminister Fredrik Reinfeldt är tveksam, rapporterar vår inrikesreporter Mats Eriksson.


Folkpartiet tycker att Sverige ska gå med i den nya gruppen, enligt Carl B Hamilton, ordförande i riksdagens Eu-nämnd.

Socialdemokraterna säger nej till att Sverige ska gå med i den nya gruppen, enligt Mari Granlund, vice ordförande i Eu-nämnden.

Frågan om Sverige ska gå med i den nya gruppen var inte på dagens Eu-nämnd. Däremot fick Fredrik Reinfeldt klartecken för att Sverige kan godkänna mindre fördragsförändringar inom EU som gör att euroländerna och de övriga eu-länderna som vill kan gå vidare med dagens uppgörelse. Eu-nämnden godkände också att Sverige ökar sitt bidrag till Internationella valutafonden.

11.50

Kriseurolandet Greklands bruttonationalprodukt, BNP, krympte med 5 procent under årets tredje kvartal jämfört med samma kvartal i fjol visar statistik från Greklands statistikbyrå Elstat. Recessionen var därmed marginellt mildare än befarat.

Analytiker hade i snitt räknat med en BNP-minskning på 5,2 procent för årets tredje kvartal, enligt en Reuters-enkät.

11.50

Finansminister Anders Borg anser att en del framsteg har gjorts under mötet.

– Jag tror inte att det hade varit en fördel om vi fått en lång ratificeringsprocess av mer omfattande fördragsändringar i det här läget. Det hade tillfört ett mått av osäkerhet när vi behöver stabilitet. Om vi landar i att vi slipper en sådan omgång är det en fördel, säger Borg.

11.45

Statsminister Fredrik Reinfeldt fick under ett telefonmöte på förmiddagen klartecken från EU-nämnden att godkänna euroländernas protokollsförändringar. Bara Vänsterpartiet sade nej på samtliga punkter.

Huvudbudskapet efter mötet var att Sverige inte kommer att lägga in något veto, inte heller mot fördragsändringar.


– Vi säger inte nej. Vi tycker det att det är bra att euroländerna kommit fram till någonting i detta kaos och vi stänger inga dörrar för euroländerna att ordna upp sin ekonomi, säger Marie Granlund (S), vice ordförande i nämnden.

11.30

Vad är det de 17 plus 6 har kommit överens om:

Eurozonens länders budgetar ska vara balanserade eller på plus.

En sådan regel införs också de olika ländernas nationella lagar, länderna förbinder sig att rapportera nationella underskott och statliga skulder.

Så snart en medlem i eurozonen bryter mot regeln att inte ha högre skuld än 3 procent av BNP, kommer automatiskt sanktioner om inte en kvalificerad majoritet av euroländerna beslutar något annat.

11.20

Finlands statsminister Jyrki Katainen (Saml) säger enligt   att Finland var det enda landet, som motsatte sig majoritetsbeslut i den permanenta krismekanismen ESM.

Katainen hänvisar till en resolution om frågan enligt vilken de andra länderna vill gå vidare med förslaget om majoritetsbeslut. Dessutom kommer det att finnas en skrivelse om att frågan hänger på ett beslut i Finlands riksdag. Han säger ändå att det är oklart hur skrivelsen påverkar processen i praktiken.

11.15

Tysklands Angela Merkel nöjd med de beslut som togs inatt, att de 17 eurozonländerna och sex EU-länder är eniga om ett mellanstatligt avtal för ökad budgetdisciplin.

– Jag är väldigt nöjd med resultatet då vi var tvungna att undvika en usel kompromiss för euron. Det är vad vi har lyckats med, säger hon, rapporterar Reuters.

Uttalandet kom när Merkel återvände till EU-toppmötets lokaler efter morgonens paus i förhandlingarna.

11.10

Ledande europeiska börser på fredagen har åkt upp och ned. Efter den inledande nedgången vände det uppåt. Vid klockan 10.30 hade börserna i Paris och London stigit med 0,7 procent.

Morgontimmarnas ökande räntetryck mot eurozonens krisländer, som Spanien och Italien, består dock. Och både kronan och euron har uppenbart svårt att ta tillbaka förlorad terräng mot dollarn på valutamarknaden.

11.05

Frankrikes president Nicolas Sarkozy anser att Storbritanniens krav är oacceptabla.

11.00

 Ekots Londonkorrespondent Patrik Holmström om det brittiska motståndet.

10.50

 Ekots EU-reporter Herman Melzer om den svenska hållningen.

10.45

Finanssektorn är Storbritanniens största industri och  46 procent av världens räntetransaktioner görs i London och 37 procent av valutahandeln, vilket kan jämföras med 9 procent i Tyskland och Frankrike tillsammans.

10.30

Britternas motstånd mot en fördragsändring baseras enligt Pär Magnusson, nordisk chefsanalytiker på Royal Bank of Scotland, på att landets regering vill skydda finanssektorn från att beskattas hårdare bara för att finansiera hjälp till länder i eurozonen - en valutaunion där Storbritannien inte ens är medlem.

10.00

Nattmangling i Bryssel för att rädda euron. Dagens möte sägs bli avgörande