1956 – ungerska flyktingar tas emot med öppna armar

17 min

Den 2 november 1956 lyckas radions Kurt Andersson, som förste och ende reporter, ta sig in i Ungern och sända från ett sargat och lemlästat Budapest. Han ser spår av hårda strider, korsen över dom stupade frihetskämparna och frysande och slitna människor i långa livsmedelsköer.

Den 23 oktober 1956 fylldes Budapests gator av studenter och arbetare som krävde fria val, pressfrihet och flerpartisystem. Senare under kvällen stormades den väldiga Stalinstatyn. Upproret spred sig över hela landet och de fredliga demonstrationerna övergick i ett blodigt inbördeskrig. 

Den 4 november 1956 hördes en amatörsändare inifrån Budapest skicka ut ett desperat rop på hjälp. Bengt Feldreich berättar i ett inslag (se nedan) om radioamatören som desperat försöker nå ut till omvärlden.


Den första gruppen flyktingar från revoltens Ungern togs emot med öppna armar när de kom till i Sverige den 12 november 1956. Rune Ruhnbro mötte dem i Köpenhamn och följde flyktingarna till Ystad.

 Den 11 december 1956 talade utrikesminister Östen Undén i radio om FN:s roll i den pågående krisen i Ungern (se nedan). Ungernrevolten hade brutalt slagits ner av Sovjetunionen och trots febril diplomatisk aktivitet i generalförsamlingen kunde FN inte stödja Ungerns frihetskamp. Stormakterna ägnade sig mest åt Suezkrisen och FN:s maktlöshet framträder med smärtsam tydlighet, menade Östen Undén när han talade från FN:s högkvarter i New York. 
 

Bakgrund: Ungernrevolten

 Något höll på att hända i Ungern. Det var många tecken som tydde på det. Den 22 oktober 1956 höll studenter protestmöten och krävde att sovjetiska trupper skulle lämna Ungern, att Sovjetstjärnan skulle bort från Ungerns flagga och att den avsatte politikern Imre Nagy åter skulle tillsättas som regeringschef. Man krävde också att fria val skulle hållas och att Ungern skulle bli en flerpartistat.
 
Den 23 oktober förbjöd inrikesministern offentliga möten och demonstrationer. Studenterna trotsade förbudet och nu började rapporterna komma om att 200.000-300.000 människor hade samlats utanför parlamentsbyggnaden i Budapest. På kvällen den 23 oktober stormades den väldiga Stalinstatyn i Budapest av upprörda studenter och öppna strider rasade mellan demonstranter och sovjetiska trupper. Fredliga demonstrationer hade övergått till blodigt inbördeskrig.

De demonstrerande studenterna och arbetarna hade förvandlats till frihetskämpar. Vapnen kom från de ungerska trupperna och mot dem stod polisen uppbackad av sovjetiska pansartrupper. Den 25 oktober öppnade sovjetiska tanks eld mot obeväpnade demonstranter.

Den 29 oktober slöts vapenvila och revoltledaren Imre Nagy bildade koalitionsregering. Sovjet trotsade vapenvilan och satte in fler trupper i Ungern. Regeringschefen Imre Nagy tog då det ödesdigra beslutet att begära Ungerns utträde ur Warszawapakten. Nu hotades hela den sovjetiska hegemonin i öststaterna och Sovjet svarade med att anfalla Budapest. En ny sovjettrogen regering tillsattes ledd av János Kadar. Ungrarna vädjade förgäves till västmakterna och till FN om hjälp men dom diplomatiska krafterna ägnades mest åt Suezkrisen.

Rapporterna om den ungerska frihetskampen återkom i så gott som varje nyhetssändning under dessa dramatiska vintermånader. Radiolyssnarna kunde följa hur ungrarna slogs för sin frihet. Och omvärlden höll andan! Men revolten krossades av Sovjetunionen och järnridån drogs åter ner.