Kalmar län laglydigt

Vi som bor i Kalmar län är relativt laglydiga jämfört med hur det är i andra län. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande Rådet(BRÅ).
Jönköping är det län som under fjolåret hade minst antal brottslingar i förhållande till folkmängden och Kalmar län ligger på femte plats bland de mer ''hederliga'' områdena. Under fjolåret dömdes ungefär en av hundra länsbor för något brott. Jämfört med resten av landet har Kalmar län gjort en uppryckning sedan 1999. Då låg länet på åttonde plats, men om man får tro statistiken från Brottsförebyggande Rådet så har vi alltså det femte mest hederliga länet i Sverige.