Forskare spårar ensamma terrorister på nätet

1:41 min

Efter sommarens terrordåd i Norge har arbetet med att avslöja terrorister som agerar på egen hand aktualiserats. Bland annat försöker forskare runtom i världen upptäcka spår terroristerna lämnar på internet.

Lisa Kaati är en av de svenska forskarna som är knuten till Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

– Eftersom de arbeta ensamma kan man inte infiltrera dem eller lyssna på telefonsamtal eller utföra traditionellt polisarbete. Då måste man titta på väldigt svaga signaler som personerna sänder ut. Sedan ska man väga ihop den informationen och se om man har möjlighet att identifiera potentiella personer som man skulle kunna övervaka på närmare håll, säger hon.

Forskaren Lisa Kaati arbetar med är att ta fram ett program som kan hämta in information från internet och därefter strukturera olika sorters indikatorer.

Förhoppningen är att sortera ut extrema personligheter från dem som bara är lite udda i största allmänhet.

– Det gäller att hitta tillräckligt många signaler för att det ska ge någon verkan i systemet.

Signaler hon letar efter är exempelvis åsiktsinlägg från en person men kan också vara att en person skriver under flera olika pseudonymer. Då kan personers ordval, uttryck, många punkter och smily-tecken ge en vägledning.

– Man tittar på kombinationer - för det är först då det blir farligt, säger hon.

För att finna just ensamagerande terrorister som självmordsbombaren i Stockholm eller massmördaren Breivik behövs det förutom ett bra datorprogram också unika analysmetoder för att tolka i det stora urvalet av personer som man kommer att få fram.

– Datorn kanske sållar fram tusen personer som den tycker man borde titta närmare på medan människan - utan datorstöd - haft kanske 50 000 personer att titta på.

Än finns det inte anledning för allmänheten att oroa sig för att hamna i forskarnas nät. Forskningen är nämligen ännu bara i sin linda.