NY STUDIE

"Kvinnans fel att hon blir misshandlad"

2:17 min

28 procent av personalen på Nordens största akutmottagning, Södersjukhuset i Stockholm, anser att det är kvinnans fel om hon blivit misshandlad. Det visar en ny svensk studie. Var tionde tycker inte heller att det är sjukvårdens ansvar att utreda hur en kvinnas skador uppkommit.

– Studien visar att vi fortfarande har mycket att jobba med på attitydssidan, säger Maaret Castrén som är professor i akutsjukvård och arbetar med klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset.

Svensk forskning och siffror från FN:s enhet för kvinnors rättigheter, UN Women, visar att mer än varannan kvinna utsätts för någon form av våld under sin livstid.

Enligt FN är våld mot kvinnor fortfarande en av de mest utbredda kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och samtidigt ett av de minst åtalade brotten.

I svenska sammanhang är akutmottagningen den första och ibland den enda kontakten en misshandlad kvinna har med sjukvården. 217 personer där de flesta arbetar på Södersjukhusets olika akutmottagningar deltog i studien.

– Jag var lite förvånad över att det fortfarande anses att det inte ligger på vårt bord att reda ut orsakerna till kvinnornas skador, och att man fortfarande tycker att kvinnors beteende på något sett ger en man rätt att slå, säger Maaret Castrén.

Varje år mördas mellan 15 och 20 kvinnor av sin partner och över hälften av dem hade vid ett tidigare tillfälle sökt vård för att de blivit misshandlade.

Hälften av personalen hade inte frågat de kvinnor som kom in med misstänkta misshandelsskador om de blivit misshandlade, och knappt var tionde kvinna som misshandlats fick inte sina skador dokumenterade.

Enligt professor Maaret Castrén visar studien att det finns en alltför stor likgiltighet inför de här frågorna på hennes arbetsplats.

– Hur har vi missat att ändra på det här med den goda utbildningen man har i Sverige för professionella, finns det inte med i den här grundläggande utbildningen för läkare och sjuksköterskor. Och var är mammorna och papporna när de uppfostrar sina söner och döttrar?

Den nya studien visar att det krävs ytterligare utbildningsinsatser. Professor Gun Heimer, chef för Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala, säger att den svenska studien uppvisar samma resultat som utländska studier. Frågan är då om vi inte borde ha kommit längre?

– Ja, man skulle ju kunna tycka det, men det som är viktigt med studien är att man lyfter upp resultaten och ser att det är så här det ser ut och nu måste vi bli bättre, säger Gun Heimer.