Klimatkompromiss i Durban klar på övertid

1:55 min

Vid FN:s stora klimatmöte i Durban i Sydafrika lyckades delegaterna under nattens sena timmar, på övertid, enas om en kompromiss om det framtida miljöarbetet.

Det var först in på andra dygnet efter mötets planerade avslut som länderna enades om det som nu kommit att kallas Durbanpaketet.

Tongångarna var under slutförhandlingarna hårda från många länder och vid ett flertal tillfällen var en total kollaps inte särskilt långt bort.

Den största stötestenen var frågan om det större globala avtalet där alla länder ska ingå och huruvida det ska vara ett avtal med legalt bindande åtagande, eller ett avtal med frivilliga utsläppsminskningar.

Kompromissen blev en försvagning av den tidigare beskrivningen, och processen handlar nu om att nå ett avtal med så kallad rättslig form och som ska kunna börja gälla först efter år 2020.

Alla 194 länder har nu gått med på att fortsätta mot ett sådant mål, men i överenskommelsen står det inget om när utsläppen faktiskt ska börja minska, inte heller med hur mycket.

Krav om att det skulle finnas med en skrivelse om klimaträttvisa kom inte minst från en del av de latinamerikanska länderna.

Det skulle i praktiken innebära att det hade funnits olika krav på utvecklingsländer kontra i-länder gällande ländernas åtaganden, men det är nu inte med i sluttexten i en sådan tydlig form som önskats.

Samtliga länder inklusive USA, Kina och Indien, som tidigare varit motstridiga, är nu med på skrivelsen efter en rad försvagande kompromisser.

När det gäller Kyotoprotokollet så blir det nu en andra åtagande period efter att den första löper ut nästa år. Men inte häller där rör det sig om några större faktiska utsläppsminskningar som går utöver det som de berörda länderna redan har fattat beslut om på egen hand.

För EU:s del handlar det om de redan beslutade utsläppsminskningarna på 20 procent till år 2020.

Den gröna klimatfonden som ska generera pengar för klimatåtgärden i utvecklingsländerna är nu på plats. Fortfarande återstår dock att fylla fonden med.

Durbanpaketet, som de här två veckornas förhandlingar landat i, är ett mjukt paket fyllt med kompromisser.

Det är ytterst tveksamt om målet gällande en gräns på två graders ökning av jordens medeltemperatur kommer att nås i och med detta.