Mycket luft i klimatpaketet i Durban

2:58 min

Vid klimatmötet i Durban i Sydafrika har man på övertid enats om en kompromiss om det framtida klimatarbetet, det så kallade Durbanpaketet. Många är lättade och känner hopp – trots att det innehåller ganska mycket luft.

Det är ett mjukt paket med många kompromisser som de två veckornas förhandlingar här i Durban nu har resulterat i. Politikerna är uttröttade efter nattens manglingar men säger sig ändå vara glada över att de i alla fall lyckats enas om innehållet i paketet.

En första blick på det färgglada omslagspappret, med hälsningar från världens alla länder, ger en känsla av att vi är på väg framåt, att klimatfrågan tas på allvar och alla gör sitt bästa för att jordens befolkning inte ska drabbas av dess konsekvenser. Men så öppnar vi boxen.

Där i finns inte mycket som kommer att leda till de minskade utsläpp som forskarna kräver. Det mesta i presenten från Durban känner vi igen från klimatmötena i Bali, Köpenhamn och Cancun.

Vissa delar, som den gröna klimatfonden till exempel, är dock på plats. Men pengarna som ska gå från de rikare till de fattigare länderna, via fonden för klimatåtgärder, är fortfarande kvar att leverera.

Nedpackat i Durbanpaketet ligger också en förlängning av Kyotoprotokollet till 2017. Men löftena från EU är sedan länge redan klubbade av unionens medlemsländer på egen hand. Avtalet som ska beröra alla länders utsläpp ska ligga klart 2015 och börja gälla från 2020, enligt planen nu skissats upp. Det avtal som skulle kunna spela en roll för klimatet skjuts alltså ytterligare på framtiden.

I Durbanpaketet finns varken faktiska utsläppstak för de olika länderna eller något år uppsatt för när utsläppen ska börja minska istället för att öka.

Det har varit stor frustration bland många inom frivilligorganisationerna som varit på plats under mötet. Stor kritik riktas mot att Durbanpaketet inte innehåller några skrivningar om att ansvaret för utsläppsminskningar ska se olika ut för utvecklingsländer och industriländer.

Hur legalt bindande det större globala avtalet kommer att bli råder det också stora frågetecken kring då paketet endast beskriver att det ska vara under en så kallad rättslig form. Orden legalt bindande är bortkompromissade.

Så sent som under de sista timmarna av förhandlingarna var risken för en total kollaps av förhandlingarna nära. Det har gjort kompromisserna många och paketet mycket vagt.

Sannolikheten att det räcker för att jordens medeltemperatur inte ska öka mer än två grader är ytterst liten.

Men de gyllene signaturerna, från USA, Kina och Indien, på omslagspappret gör att många ser att det trots allt finns en del hopp för den långsamma processen under FN.