Besvikelse över att bindande klimatavtal saknas

2:04 min

Reaktionerna på resultatet av FN:s stora klimatmöte i Durban i Sydafrika som avslutades tidigt i morse är blandade. Samtidigt som många är lättade över att det överhuvudtaget blev någon överenskommelse så finns det också en besvikelse över att det inte finns några bindande avtal.

Bo Kjellén är forskare vid Stockholm Environment Institute.

– Det som man nu får i realiteten är en slags övergångsperiod där man ska förbereda den här förhandlingen som ska inledas 2015 med sikte på ett avtal som ska börja träda i kraft 2020.

Är det bra, tycker du?

– Ja, jag tycker att det är bra. Jag själv hör till dem som tycker att det var den möjlighet man hade.

Delegaterna förhandlade på övertid och till slut lyckades de enas under småtimmarna. Det mest konkreta resultatet är att alla de 194 länderna har åtagit sig att arbeta fram ett nytt klimatavtal som ska börja gälla år 2020. Alldeles för lång tid tycker en del, men miljöminister Lena Ek är ändå nöjd.

– Det är ju bra mycket tidigare än vad utgångsbudet var från till exempel USA.

Lena Ek är också nöjd över att man kom fram till att det blir en andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet när det första löper ut nästa år. Men mer skärpta krav på utsläppsminskningar saknas i hela det så kallade Durbanpaketet. Däremot är de tidigare så motsträviga länderna USA, Kina och Indien med på överenskommelserna.

Delegaterna har också kommit överens om att instifta en grön klimatfond som ska göra det möjligt för fattiga länder att vidta klimatåtgärder.

Men vänsterpartisten Jens Holm är kritisk till att den svenska regeringen ännu inte lovat att ge pengar till den.

– Den här klimatfonden var det bästa som kom ut av Durbantoppmötet, men än så länge finns det nästan inga pengar i fonden. Hela den rika världens trovärdighet står ju och faller med frågan om klimatfinansiering.

Från miljörörelsen finns en lättnad att det alls blev en överenskommelse som det går att bygga vidare på men också en besvikelse över att den inte gick längre.

– Nu har vi faktiskt en färdplan mot att vi kommer att få tre till fyra graders temperaturökning i världen. Så det är helt oacceptabelt, säger Svante Axelsson generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.