Svensk skattelag kan strida mot EU-regler

1:38 min

Sveriges skattelag kan strida mot EU:s förbud mot dubbel bestraffning. I dag kan en person som fuskat med deklarationen straffas två gånger för samma fel, och nu ska EU-domstolen avgöra om det svenska systemet strider mot EU:s regler.

Anders Alenskär är rådman och har begärt att EU-domstolen ska ta ställning till frågan.

– Jag tillhör ju dem som inte tycker att det är förenligt med förbudet mot dubbelbestraffning, att man här i två förfaranden lägger på den enskilda bestraffningar, först i form av en administrativ avgift och därefter i form av en påföljd på grund av ett brott, säger rådmannen Anders Alenskär som begärt att EU-domstolen ska ta ställning i frågan.

Som det är nu kan en person som fuskat med deklarationen i Sverige både få betala skattetillägg och sedan dömas för skattebrott. Och frågan som EU-domstolen nu ska ta ställning till är alltså hur det rimmar med EU:s förbud mot dubbelbestraffning.

Förra året avgjorde Högsta domstolen två mål där det slogs fast att det gällande systemet är bra. Men flera domstolar är kritiska och rådmannen Anders Alenskär har nu begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål i Haparanda tingsrätt.

Beslut väntas i vår och om EU-domstolen då kommer fram till att den svenska skattelagen strider mot EU stadgdans förbud då måste Sverige rätta sig efter det och det kan det få stora konsekvenser när tusentals personer som tidigare straffats kan komma att kräva skadestånd från staten.

– Ett antal av alla de som blivit drabbade av att få ett skattetillägg och därefter fällas i ett brottsmålsförfarande kommer säkerligen rikta skadeståndsanspråk mot staten, säger Anders Alenskär.

Men oavsett om EU-domstolen kommer fram till att Sveriges skattelag är orättvis eller inte så borde systemet ändras menar Anders Alenskär.

– Oavsett om det skulle strida mot dubbelbeskattning eller inte så är det ett system som är väldigt udda, det borde väl alla vara intresserade av att få  en prövning i ett enda sammanhang, säger Anders Alenskär.