Ökad odling av oljeväxter

Åkrarna på Gotland lyser i år gulare än på många år. Efter att oljeväxtodlingen under hela 1990-talet minskat tycks trenden ha vänt. De senaste två åren har fröförsäljningen ökat med tjugo procent, säger Göran Qviberg som är växtodlingskonsult på Hushållningssällskapet.