Storsatsningar på enorma teleskop

1:43 min

I jakten på kunskaper om universum blir teleskopen allt större och mer avancerade. Planerna för två enormt stora satsningar med svenska intressen börjar nu ta form. Längst har planeringen kommit för projektet European Extremely large telescope, E-ELT, i Chiles bergstrakter.

– De skiljer sig åt väldigt mycket, säger astronomiprofessor Göran Östlin, men behövs båda två för att kunna svara på många av de fundamentala frågeställningarna i modern astronomi.

Projekten är verkligen stora, superlativen räcker snart inte: det finns redan ett europeiskt very large telescope, så nu har E-ELT alltså döpts till extremely large telescope.

Tekniskt är det ett oerhört komplicerat bygge. En spegel 40 meter i diameter, med noggrannhetskrav på nanometersnivå i slipning och styrning. Med en skärpa och upplösning som gör att man faktiskt ska kunna urskilja och se planeter som rör sig kring stjärnor på många, många ljusårs avstånd. Ett svenskt åtagande handlar om uppskattningsvis 100 miljoner i investeringstillskott fördelat över tio år.

E-ELT konkurrerar i viss mån om uppmärksamhet och pengar med det andra jätteprojektet, SKA, ett radioteleskop som läser av universums radiovågor i stället för synligt ljus. Färdigbyggt, om kanske 15 år ska antennsystemet vara utspritt över halva Afrika, eller hela Australien, eller både och. Radioteleskopets strävan att få fatt i de allra första galaxerna i universum kommer att generera ofattbara mängder rådata.

– Totala mängden data som kommer från teleskopet kommer att vara mer än den totala internettrafiken idag, så det är enorma mängder data som vi måste hantera, säger John Conway, professor vid Onsala rymdobservatorium.