"Siffrorna speglar samhällets attityder"

2:14 min

En tredjedel av personalen på Nordens största akutmottagning, Södersjukhuset i Stockholm, anser att det är kvinnans fel om hon bli misshandlad, visar en studie gjord vid avdelningen för klinisk forskning och utbildning vid Södersjukhuset.  Var tionde tycker inte heller att det är sjukvårdens ansvar att utreda hur en kvinnas skador uppkommit.

Det här är nedslående siffror, säger Anna Nygårdh, chefläkare på Södersjukhuset.

– Samtidigt tror jag inte de är unika. Våra medarbetare är ju samhällsmedborgare och det talar väl för att siffrorna ser ut på det här sättet, säger Anna Nygårdh.

Sifforna skulle alltså vara en spegel av de attityder till misshandlade kvinnor som finns generellt i samhället, menar chefläkare Anna Nygårdh. Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid uppvisar den svenska studien, som ännu inte är publicerad, samma resultat som utländska studier.

Hälften av personalen på Södersjukhusets akutmottagning frågade inte de kvinnor som kom in med misstänkta misshandelsskador om de blivit misshandlade. Det innebär också att hälften av personalen faktiskt ställde frågan.

– Jag tycker de här siffrorna understryker vikten av att vi hela tiden arbetar med bemötandefrågor, säger Anna Nygårdh.

Enligt chefläkare Anna Nygårdh utbildas personalen i frågor som rör kvinnomisshandel, men hon påpekar att det kan vara svårt att nå alla.

– Vi har en personalomsättning, vi har nya personer i verksamheten och det här är en fråga som hela tiden måste hållas levande, säger hon.

Av de kvinnor som mördas av sin partner varje år har hälften vid något tidigare tillfälle sökt vård för misshandlade. Därför är det allvarligt att en av tio bland sjukvårdspersonalen inte anser att det är sjukvårdens ansvar att utreda de skador som kvinnor fått, menar professor Maaret Castrén, som arbetar med klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset.

– Hur har vi missat att ändra på det här med den goda utbildningen man har i Sverige för professionella, finns det inte med i den här grundläggande utbildningen för läkare och sjuksköterskor.

Chefläkare Anna Nygårdh menar att studien är viktig eftersom den visar att de frågor som rör utsatta människor aldrig får hamna i skymundan och att det finns ett utbildningsbehov.

– Man ska i alla olika sammanhang, på personalmöten, på planeringsdagar och i det löpande arbetet diskuterar den här typen av frågor. Det viktigaste att man aldrig ger upp, säger hon.