Fisk nyttigt även för gravida

Fisk innehåller så mycket nyttiga ämnen att dessa överväger den skada som eventuella miljögifter i fisken kan orsaka.

Det här hävdas i en omfattande forskningsstudie från EU som leds av professor Staffan Skerfving vid Lunds universitet, och som Sydsvenskan tagit del av.

EU-studien har under fem år låtit ett 30-tal europeiska universitet granska förhållandet mellan hälsa och konsumtion av fisk, och bland annat funnit att fiskens nyttigheter överväger skadan av gifterna, även vid stor konsumtion.

Som exempel nämns om en gravid kvinna har höga halter av kvicksilver i kroppen för att hon ätit mycket fisk, då utvecklas barnet hjärna bättre än hos den kvinna som inte äter så mycket fisk.

Inte på grund av kvicksilvret i sig, utan på grund av de mycket nyttiga fettsyrorna i fisken.

Staffan Skerfving är kritisk till de enligt honom allt för låga gränsvärden av fiskgifter som sätts av till exempel det svenska Livsmedelsverket.

Han är också kritisk till de larmrapporter om fiskgifter som publicerats av till exempel Svenska Naturskyddsföreningen.

– När konsumenten ständigt möts med negativa nyheter om fisk är risken stor att han eller hon slutar äta den, säger Staffan Skerfving.

– Det är jättetrist att fisken är förorenad och föroreningarna måste bekämpas, men det är ännu värre att fisken misstänkliggörs, säger Staffan Skerfving, som är verksam vid avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, samt koordinator för EU-projektet PHIME, ett forskningsprojekt med en budget på omkring 120 miljoner kronor.

Forskningen har bland annat bedrivits på Färöarna, Seychellerna och runt Medelhavet, och resultatet är enligt studien entydigt.

Det finns förstås en gräns. På 1980-talet konstaterades att kvinnor på Färöarna allt för ofta födde utvecklingsstörda barn, och utvecklingsstörningen kopplades till kvicksilvret i kvinnornas blod.

De höga halterna berodde på att den starkt giftförorenade grindvalen var färöisk vardagsmat.

Staffan Skerfving är starkt kritisk till Naturskyddsföreningens, SNF:s senaste fisklarm som bland annat innehöll en allvarlig felräkning angående DDT .

– Det har skett en enorm förbättring när det gäller halterna av DDT och den med minsta kritiskt tänkande borde ha sett att någonting inte stämmer i siffermaterialet, säger Staffan Skerfving.

Även Livsmedelsverket har listor på fisk från olika vatten som är lämpliga eller olämpliga att äta.

– Livsmedelsverkets information är väldigt komplicerad, säger Staffan Skerfving. Det är omöjligt att hålla reda på varifrån vilken fisk kommer.

Livsmedelsverket dömde i våras ut all större strömming från Östersjön och all fångad svensk lax som hälsovådlig.

– Det handlar om överdrivet nit, säger Staffan Skerfving.

– För att slippa bli anklagad för att utsätta någon del av befolkningen för minsta risk är det lätt att lägga på stora säkerhetsmarginaler. Och då går man miste om fiskens starkt positiva sidor.

Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson ger dock mothugg.

– Det är en mycket grov förenkling som saknar vetenskapligt stöd. Självfallet är det så att det finns väldigt mycket fisk som övervägande är nyttig trots att det finns miljögifter i fisken. Men den viktiga frågan är att undvika de fiskar som har högst halter av miljögifter särskilt för känsliga grupper som kvinnor i fruktsamålder, gravida och även barn som är mer känsliga. Det blir en mycket allvarlig förenkling. Många fiskarter ska man undvika, säger han.

Men är det inte olyckligt om till exempel era larmrapporter får folk att äta mindre fisk än vad som egentligen är bra för dem?

– Staffan har själv inte studerat riskkommunikation eller larmrapporter om fiskkonsumtion utan här går han ut som lekman och tror att fiskkonsumtionen minskar. Men de studier som finns visar faktiskt på det motsatta, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande, säger Mikael Karlssonpå Naturskyddsföreningen.

Ekot / Alltid Nyheter