Stödet för euron har minskat drastiskt

Stödet för euron har minskat kraftigt enligt Statistiska centralbyrån. Om det hade varit folkomröstning i dag hade cirka 80 procent röstat nej till euron.

Bara 11 procent skulle röstat ja till euron. Omkring 8 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta.

Ökningen för nejsidan liksom minskningen för jasidan är statistiskt säkerställda.

Både bland kvinnor och män har andelen ja minskat och andelen nej ökat sedan maj 2011.