مرکزی برای کمک به مهاجران بدون مدرک در بازار کار

هفته گذشته گزارشی از مشکلات بسیار مهاجران بدون مدرک در بازار کار از پژواک پخش شد. در این گزارش جوانی از قرقیزستان که توسط کارفرما مورد سوء استفاده قرار گرفته بود از سرنوشت خود می گفت. برای اینگونه افراد کمکهائی قانونی هم وجود دارد که یکی از آنها سندیکای مرکزی برای مهاجران فاقد مدرک است. زهرا کفاش از این مرکز، در باره خدمات آن بیشتر توضیح می دهد که در فایل صوتی زیر می توانید بشنوید.برای مراجعه به این سایت می توانید از لینک زیر استفاده کنید.