Missnöjda kunder efter höjning av el-priset

1:31 min

Det råder en viss förvirring i Sydsverige när många konsumenter ska få sina första el-fakturor efter att landet delades upp i fyra prisområden i november. På Konsumentverket har man fått flera anmälningar mot elbolag som aviserat prishöjningar på närmare tio öre per kilowattimme i södra Sverige, även för tusentals kunder som sedan länge bundit sina priser i fasta avtal.

– Jag väntar mig att det kommer in fler anmälningar med tanke på att fakturorna för novembers förbrukning precis har börjat komma ut till konsumenterna. Jag misstänker att det är fler som kommer att upptäcka att de omfattas av de här höjningarna, säger Magnus Karpe på Konsumentverket.

Anmälningarna som kommit in hittills gäller företagen Storuman Energi och Kraft & Kultur som skickat ut information om att elpriset kommer att höjas för kunder med fasta avtal i Sydsverige efter uppdelningen i prisområden.

Konsumentverket anser däremot att kunder med långa kontrakt, som tecknades för flera år sedan, inte ska kunna få sina priser höjda eftersom de inte informerades om detta när de skrev under avtalen.

På både Kraft & Kultur och Storuman Energi menar man att det hela är ett missförstånd och att de fakturor som ska skickas ut inom kort inte kommer att innehålla några prishöjningar som strider mot Konsumentverkets rekommendationer.

Kunderna som anmält tror dock att det rör sig om ett försök att testa reglerna från elbolagens sida.

Nils-Gunnar From, VD på Storuman Energi, håller med kunderna om att de gamla avtalen måste hållas men han är också upprörd över att staten inte ersätter elbolagen för förlusten man nu gör på ofördelaktiga kontrakt som inte täcker de ökade kostnaderna i Sydsverige.

– Har man ett ingånget avtal ska det gälla, men det är inte rimligt att någon kan föra på oss en kostnad som vi inte ens har föresatt oss och inte kompensera oss för det, säger From.