Brister i återvinningen av lågenergilampor

1:50 min

Det måste snabbt bli bättre information om var lågenergilampor, som innehåller kvicksilver, ska återvinnas. Vid ett möte mellan miljöminister Lena Ek och branschrepresentanter stod det klar att producenterna och kommunerna måste ta fram ett nytt system för återvinning av lamporna.

– Det är inte acceptabelt. De ska läggas på rätt ställe. Branschen, som har kunskapen, måste komma med ett förslag om var burkarna ska stå, hur de ska se ut och hur konsumentinformationen ska hanteras för att de här lamporna ska hamna på rätt ställe, säger Lena Ek, miljöminister.

Ungefär 200 000 lågenergilampor slängs varje år bland glasavfall eller metallavfall som ska återvinnas.

– Folk slänger de i glasåtervinningen. De tycker att det är för mycket besvär annars, säger Ale Järvinen.

Lågenergilamporna innehåller kvicksilver och det är risk att lamporna går sönder och sprider det farliga ämnet när de hamnar fel. Därför ska de lämnas vid miljöstationer för farligt avfall. 

Producenterna av lågenergilamporna måste nu sprida den informationen tillsammans med kommunerna som har ansvar för avfallsåtervinning. Weine Wiqvist är vd för kommunernas samarbetsorgan Avfall Sverige.

– Det krävs informationskampanjer via media, men även finmaskig information till varje hushåll, säger han. 

Det är ofta långt till miljöstationerna för farligt avfall. Därför måste nya maskiner som kan ta emot lågenergilampor tas fram.

Varken Svensk Glasåtervinning som nu får lågenergilampor bland sina tomflaskor eller Avfall Sverige vill ha maskinerna vid dagens återvinningsstationer på gator och torg, eftersom det ökar risken att lamporna läggs fel. 

– Jag tror att man måste hitta insamlingssystem som ligger närmare fastigheterna, kanske också närmare butikerna.

Regeringen och företrädarna för branschen ska träffas igen i mars och då hoppas Lena Ek att de inblandade börjar närma sig en långsiktig lösning. Ek vill helst inte behöva ta till någon lagstiftning för att styra återvinningen av lågenergilampor.