Forskaren: "Det är en nyansfråga"

1:31 min

Ekots rapportering kring en studie gjord på Södersjukhuset i Stockholm om vårdpersonalens attityd gentemot misshandlade kvinnor har väckt en infekterad debatt.

Debatten handlar bland annat om huruvida man kan tolka svaren på påståendet "offrets passiva och beroendepersonlighet leder ofta till övergrepp", som att vårdpersonalen anser att det är kvinnans fel att hon misshandlas.

Ekot uppgav felaktigt att det var en tredjedel av personalen som instämt på frågan. Den rätta siffran ska vara 28 procent.

Vår reporter Jens Ericson ringde upp forskaren för att fråga henne om något mer blev fel i måndagens Ekosändningar.

Enligt professor Maaret Castrén är det här en fråga om nyanser.

Michael Österlund, nyhetschef