Skövde

Beslutet taget: Skolorna läggs ner

1:05 min

Protesterna från fack, lärare och föräldrar hjälpte inte. Högstadiedelen på Rydskolan och Våmbskolan läggs ner nästa år. Det har en enhällig skolnämnd i Skövde beslutat. 

Beslutet skulle egentligen ha tagits tidigare i november, men protesterna från fackligt håll och från elever och föräldrar blev så stort att det sköts upp. Men nu har alltså nämnden kommit fram till att fastställa förslaget att omorganisera skolan. Nämnden var enig frånsett Miljöpartiets representant som reserverade i vissa detaljer.

– Vi har fattat det beslut som har diskuterats. Det är inga ändringar, säger skolnämndens ordförande i Skövde, Anders G. Johansson.

Har uppfattat protesterna
Förslaget innebär att eleverna på högstadiet i Rydskolan flyttas till Helenaskolan. Grundskolan Våmbskolan läggs ner och de eleverna ska flytta till Billingsskolan när den är färdig.

När det gäller Rydskolan är motivet bland annat att integrationen av utlandsfödda kommer att fungera bättre på Helenaskolan.

– Vi har hört och sett protesterna, men vi har också sett en verklighet som säger att om vi inte gör något så får vi ett stort problem under 2013. Då har vi sannolikt en vikande ekonomi och vi måste göra anpassningar. Med det här beslutet satsar vi på verksamhet och personal.

Med tanke på de protester som har varit, hur ska detta kunna genomföras på ett bra sätt?

– Det är våra medarbetare som ska lösa det och jag är trygg med att våra chefer och medarbetare kommer att hantera den här processen på ett bra sätt, säger Anders G Johansson.