Samtal om nya handelsavtal efter arabiska våren

EU:s regeringar har kommit överens om att starta nya samtal om handelsavtal med Egypten, Jordanien, Marocko och Tunisien.

Målet är att minska trösklarna för handel och ge fart åt ekonomisk tillväxt i länderna i Nordafrika och Mellanöstern.

Handelssamarbeten är, enligt EU-kommissionen, del av försöken att stödja demokratisk utveckling i regionen.

De nya samtalen ska fokusera på områden som jordbruk och tjänster, samt att bygga upp regionala samarbeten.